Pullot_pieni
——- Vesistöihin päätyvistä haitallisista kemikaaleista aiheutuu monenlaista haittaa vesieliöstölle ja tätä kautta myös meille ihmisille. Haitallisille kemikaaleille on kuitenkin olemassa korvaavia vaihtoehtoja, jotka saattavat tulla yritykselle edullisemmaksi pitkällä tähtäimellä. Turhien kemikaalien välttämisellä voidaan saada aikaiseksi paitsi suoria säästöjä myös kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Kemikaaliriskinsä hallitseva haitallisia aineita vähentävä pk-yritys saattaa […]

Kemikaaliriskien hallinta on yrityksille kannattavaa toimintaa


egreennet_uusi logo
A research paper analysing the implementation of the Erasmus+ programme has been published by Juha Kettunen from Turku University of Applied Sciences. The research paper includes CARPE-ESSENCE project as one case example. This project is one of the ways in which TUAS participates in the international cooperation of Erasmus+ network. Project CARPE-ESSENCE is excecuted […]

A resarch paper on CARPE-ESSENCE: promoting sustainability and entrepreneurship


Leinikki_aamuvalo
FISS Varsinais-Suomi -hanke kutsuu Y-klubilaiset, YJY:n jäsenet ja muut kiinnostuneet yritysvierailulle Forssaan. Vierailun teemoja ovat mm. järkivihreä Forssan seutu sekä Forssan Envi Grow Park-teollisuuspuisto. Vierailu on maksuton ja osallistujille järjestetään yhteiskuljetus. Vierailun tarkoista kohteista, ilmoittautumisesta sekä aikataulusta tiedotetaan myöhemmin Y-klubi on yritysten ympäristöasioista vastaaville tarkoitettu verkosto. Y-klubissa on mahdollista tavata muita samojen asioiden […]

Yritysvierailu Forssaan 13.10.

20151106, Turku, Skanssi , Smart Susteinable Cities. Kuva: Joonas Salo
Skanssin alueen uudessa kaupunginosassa yhdistyvät älykkyys, yhteisöllisyys ja ekologisuus.   Skanssin puistosuunnitelma ja infran yleissuunnitelma ovat edenneet kommentointivaiheeseen. Vaikuta Skanssiin! -tilaisuudet kokoavat suunnittelijat, kaupunkilaiset, yritykset ja muut kiinnostuneet kuulemaan suunnitelmista ja kommentoimaan niitä. Tilaisuudet järjestetään Skanssin kauppakeskuksessa keskiviikkona 30.3.2016 klo 17-19.30 ja torstaina 31.3.2016 klo 14-16.30. Tilaisuudet ovat samansisältöiset. Palautetta […]

Osallistu Skanssin suunnitteluun!Saksa
  Turun AMK järjestää yhdessä FinDera Consultingin kanssa tekstiilikierrätykseen ratkaisuihin keskittyvän tutustumismatkan Saksaan. Matka toteutetaan 15.–18.3.2016. Matkan aikana tutustumme  kiinnostaviin yrityksiin ja  asiantuntijoihin, joilta kuulemme tekstiilinkierrätyksen mahdollisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Samalla  verkostoidumme sekä kansainvälisten, että matkalle lähtevien kotimaisten toimijoiden kanssa. Matkan painopiste on tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin mm. materiaalien hyödyntäminen eri […]

Tekstiilikierrätyksen opintomatka Saksaan


BIOKAASUAVARSINAIS-SUOMESSA16.2.
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto järjestävät Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaarin 16.2.2016 klo 9.00 alkaen Turun Virastotalolla.   Biokaasutuksen nykytila ja kurkistus tulevaisuuteen: –  Onko tilakohtaisten biokaasulaitosten kannattavuus parantunut, millaisia syötteitä voi ja kannattaa käyttää? –  Minkälaisia tuotteita laitoksesta saadaan kaasun lisäksi? –  Kokemus kertoo: biokaasutuotannon onnistumiset ja pullonkaulat. –  Mistä ratkaisuja […]

Biokaasua Varsinais-Suomessa seminaari 16.2.