eGreenNet foorumi

Tämä foorumi on vihreän talouden pienten ja isojen asioiden keskustelufoorumi ja tiedonjakokanava.

eGreenNetin hankevaiheessa ohjausryhmästä alkanut yhteistyö jatkuu edelleen laajana ja ryhmä toimii jatkossa eGreenNet foorumina. Se on avoin ryhmä, joka tapaa noin 3 kertaa vuodessa. Sen roolina on koota yhteen vihreän talouden pieniä ja suuria kysymyksiä sekä toimia aihepiirin keskustelufoorumina sekä tiedonjakokanavana. Mukana on lähinnä kehittäjäorganisaatioiden väkeä; yritysverkostot löytyvät erikseen. Foorumiinkin on yrityksillä vapaa pääsy; se sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat muodostaa kokonaiskuvaa alueen toiminnasta ja hankkeista.

Toinen hiukan vastaava verkosto alueella on V-S Liiton koordinoima Luonnovarafoorumi, jonka kanssa eGreenNet foorumi tekee tiivistä yhteistyötä. Erona se, että eGreenNet keskittyy pohjimmiltaan aihepiirin liiketoiminnan kehittämiseen ja Luonnonvarafoorumi laajemmin muihinkin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja piia.nurmi@turkuamk.fi

 

Hankevaiheen ohjausryhmän jäsenet: ELY-keskus, L&T, Sybimar Oy, Tekes, Teknologiateollisuus ry., TSeK, Turku Science Park, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kauppakamari, Turun yliopisto, Ukipolis Oy, Valonia, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Verso Globe Oy, V-S Liitto, Åbo Akademi; lisäksi muussa yhteistyössä todella laaja joukko muita sidosryhmiä ja yrityksiä

eGreenNet foorumien muistiot 2016 alkaen

Muistio 1/2016

Muistio 2/2016

Muistio 3/2016

Muistio 4/2016

Muistio 1/2017

Muistio 2/2017

Muistio 3/2017