xxxxxx

 

Tietosuojaseloste:

 1 Reksiterinpitäjä Turun ammattikorkeakoulu OyJoukahaisenkatu 3, 20520 Turku

kesaduunaa@turkuamk.fi

 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Piia Nurmi, Turku AMK, piia.nurmi@turkuamk.fi, p. 0403550931
 3 Rekisterin nimi Kesäduunaa-kampanja
 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Kerätään kesäduunaa-kampanjan puitteissa yhteystietoja sekä kesätyötä tarjoavilta yrityksiltä että kesätöitä etsiviltä nuorilta
 5 Rekisterin tietosisältö  Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmään kerätään sekä yritysten että nuorten yhteystiedot kesätöiden saamista ja tekijöiden löytämistä varten
 6 Säännönmukaiset tietolähteet Lyyti-kysely vuosittain
 7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin
 8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
 9 Rekisterin suojauksen periaatteet  Manuaalinen aineisto:xxxx

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

xxx