Kemikaaliriskien hallinta on yrityksille kannattavaa

Vesistöihin päätyvistä haitallisista kemikaaleista aiheutuu monenlaista haittaa vesieliöstölle ja tätä kautta myös meille ihmisille. Haitallisille kemikaaleille on kuitenkin olemassa korvaavia vaihtoehtoja, jotka saattavat tulla yritykselle edullisemmaksi pitkällä tähtäimellä. Turhien kemikaalien välttämisellä voidaan saada aikaiseksi paitsi suoria säästöjä myös kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Kemikaaliriskinsä hallitseva haitallisia aineita vähentävä pk-yritys saattaa olla ratkaisevan askeleen edellä samoilla markkinoilla oleviin kilpaileviin yrityksiin nähden.

Etsimme kemikaaliriskien hallinnasta kiinnostuneita yrityksiä osallistumaan Turun ammattikorkeakoulun NonHazCity-hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää pk-yritysten kemikaalikuormaa ja lisätä kemikaaliriskien hallintaa. Hankkeen puitteissa on mahdollista teettää yritykselle esimerkiksi kemikaali-inventaario, jossa yrityksen käyttämät kemikaalit käydään läpi sekä etsitään mahdollisia korvaavia kemikaaleja kaikkein haitallisimmille aineille. Inventaarion tavoitteena on tarkastella yrityksen toiminnasta aiheutuvia kemikaaliriskejä ja mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja kokonaistaloudellisesti. Kemikaaliriskien vähentäminen esimerkiksi korvaavalla tuotteella saattaa sittenkin olla taloudellisempi vaihtoehto ja mahdollistaa esimerkiksi kilpailuedun muodostumisen muihin kilpailijoihin nähden.

Turun AMK:n NonHAzCity hanke keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mitä aineita ja mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa kunnalliset jätevedet sekä hulevedet. Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja haittojen vähentämiseen niin pienyrityksissä, kaupungin toiminnoissa kuin asukkaisen kotonakin.

Turun ammattikorkeakoulussa hanketta vetää vesitutkimustiimi tehden tiivistä alueellista yhteistyötä alueen yritysten ja Turun kaupungin kanssa. Kansallisena avainkumppanina toimii TUKES.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin laitetaan yrityksesi kemikaaliasiat kuntoon. Tutustu myös hankkeen virallisiin nettisivuihin.

combined_nhc_logo0-1

Hannamaria Yliruusi
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 050 598 5599
Katariina Kiviluoto
Hankeasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 040 355 0907

Pullot_pieni