Mitä ympäristöliiketoiminta on?

Ympäristöliiketoiminnan laajempi määrittely kattaa ilmastoon, ympäristön tilaan, jätteen käsittelyyn, puhtaaseen energiaan, energiatehokkuuteen ja säästöön liittyvät investoinnit ja tuotteet. Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla.

Ympäristöliiketoiminnan kulmakivet

  • Kielteisten ympäristövaikutusten estäminen, vähentäminen, poistaminen ja korjaaminen
  • Tukitoiminta, kuten koulutus, tutkimus, konsultointi, rahoitus, mittaus, monitorointi ja sertifiointi
  • Liiketoiminnan ytimenä voi olla järjestelmät, koneet, laitteet, tuotteet, materiaalit ja palvelut
  • Kaikilla aloilla voi olla ympäristöliiketoimintaa
  • Huomioidaan sekä liiketoiminnan että kestävän kehityksen päämäärät
  • Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa

 

Ympäristöliiketoiminnan tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä, rajoittaa saastumista, estää jätteiden ja päästöjen syntymistä sekä vähentää ympäristöonnettomuuksiin liittyviä riskejä.

Ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka itse, omassa toiminnassaan toteuttavat ympäristöosaamista tai mahdollistavat muiden toteuttaa ympäristöosaamista omassa toiminnassaan.

Lue lisää julkaisuistamme!