Lisätietoa ympäristöliiketoiminnasta

Ympäristöosaaminen on parhaiden keinojen ja tekniikoiden löytämistä, joilla tuotteita ja palveluita voidaan tuottaa siten, että käytetään vähemmän luonnonvaroja ja tuotetaan vähemmän jätettä.

”Enemmän vähemmästä!”

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikissa yrityksissä. Niissä, joissa ympäristöosaaminen on liiketoiminnan ydin ja kaikissa niissä yrityksissä, joissa  ympäristöosaamisen avulla pyritään parantamaan yrityksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä.

eGreenNet pyrkii rakentamaan olemassa olevan osaamisen päälle & tukemaan nykyisiä rakenteita – emme näin ollen kokoa näille sivuille varsinaista uutta tietopankkia, vaan linkitämme olemassa olevia sivustoja tänne, jotta alueemme yritykset löytävät ne helpommin.

Elinkeinoelämän keskusliitto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK luo suomalaiselle yritystoiminnalle entistä parempaa toimintaympäristöä. EKn vetämä elinkeinoepämän ympäristöfoorumi on hyvä kansallinen verkosto myös pk-yrityksille.

Green Know-How Turku

Green KnowHow Turun kokoamasta linkkikokoelmasta löytyy monipuolisesti yritysten ympäristöosaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvää tietoa sekä konkreettisia työkaluja

Hinkumappi

Käy tutustamassa mitä tekoja pk-yritykset ovat tehneet hillitäkseen ilmastonmuutosta ja samalla saaneet aikaan säästöjä.Palvelu on avoin kaikille, joten myös omille teoille on portaalissa tilaa.

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus vastaa 60 prosentista Suomen koko viennistä ja 80 prosentista Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista.Teknologiateollisuudella on hyvTeknologiateollisuudella on hyvä tietopankki sivuillaan sekä ympäristö- että ilmastokysymyksiin liittyen.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. TEMin sivuilta löytyy tietoa ja linkkejä mm. energiakysymyksiin ja vastuullisuuteen liittyen.

Yrityssuomi

Yrityksen palvelut yhdessä osoitteessa, tietoa ja neuvoja yritystoiminnan eri tilanteisiin, palvelut yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen ja yritystoiminnan lomake- ja asiointipalvelut. Erityisen kiinnostavia yrityksille saattavat ollawww.yrityssuomi.fi/yrityksen-ymparistotieto sivut, joilla paljon tietoa ympäristöliiketoimintaan liittyen.