NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus

04.06.2015

cleantech, innovatiiviset kaupungit, turku

2.6.2015 NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus

eGreenNet oli mukana järjestämässä hteistyötilaisuutta, jossa kuultiin uusimmista yrityspuolen ratkaisuista innovatiivisten kaupunkien ja cleantech-puolen kysymyksiin. Tilaisuus oli osa laajempaa Turun alueen ja kansallista yhteistyötä innovatiivisten kaupunkien, 6Ajan, tulevaisuusajattelun ja cleantechin tiimoilta. Mukana oli yrityksiä kuin muitakin toimijoita.

Katso myös tilaisuuden ennakkovideo, jossa Elina Uitamo jakaa ajatuksiaan tapahtuman teemaan liittyen.

Ohjelma

8.30 resurssitehokkaat aamukahvit

9.00 Tervetuloa! Juhani Soini, Turun AMK

9.10 Vaatteiden Netflix, 3d-tulostaminen ja muut resurssitehokkaat tulevaisuuden ratkaisut, Piia Nurmi, Turun AMK ja Pyry Kunnas, 3DTech Oy

9.25 6Aika tarjoaa mahdollisuuksia, Aino Ukkola, Turun Seudun Kehittämiskeskus

9.30 Tulevaisuuden talot ja tilat, Esa Leinonen, Turun AMK

Hetki kysymyksille ja keskustelulle

10.00 resurssitehokas tauko

10.20 Avaus, Ilkka Homanen, Cleantech Finland

10.25 Off-grid aurinkoenergia osana uusiutuvien energiamuotojen käytön laajentamista, Jouko Häyrynen Suntrica

10.40 Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki, Finpro ja Tuuli Mäkelä, EK

11.00 Tulevaisuuden ennakointi yritysten kanssa, Keijo Koskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

11.20-11.30 yhteenveto, tilaisuus loppuu ja tulevaisuus alkaa

 

Lisätietoja: Piia Nurmi, tutkimusryhmän vetäjä, Turun AMK, piia.nurmi@turkuamk.fi, p. 040-3550931

 

NYT! Innovaatioklusteri vauhdittamassa yritysten menestystä – tule mukaan!

Turun ammattikorkeakoulun NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa kehitetään innovaatioklusteri Innovatiiviset kaupungit (INKA)-hankkeen toimintaympäristöksi ja työkaluksi. NYT! -hanke on osa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa ja se toteutetaan ajalla 1.2.2015–30.6.2016. Rahoittajana on Tekesin INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelma. Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun seudulle innovaatioekosysteemi, joka vastaa yritysten uudistumisen ja kansainvälistymisen haasteisiin. Kumppanuus‐malli on keskeinen toiminnan perusta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, yritysverkostojen, alueen kuntien, kehittämisyhtiöiden, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Hankkeen ydintoimintoihin kuuluu myös rahoitusosaaminen, jota tarjotaan yrityksille. NYT!-toiminnassa on kolme kärkiteemaa; merellinen osaaminen, tulevaisuuden talot ja tilat sekä resurssitehokkuus. Koko hankkeen poikkileikkaavana teemana on tulevaisuuden ennakointi, jota tehdään yritysrajapinnassa.

Cleantech Finland tarjoaa kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoa – liity mukaan!

Cleantech Finland on suomalainen yhteisponnistus, jolla vauhditetaan cleantech-yritystemme kansainvälistymistä. Cleantech Finland -verkostossa on mukana vahva joukko yrityksiä, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen jalansijan kansainvälisiltä markkinoilta. Nyt on aika kasvattaa joukkuetta ja vauhdittaa maailmalle myös varhaisemman vaiheen yritykset. Huom! Cleantech Finland -jäsenyys ja siitä saatava näkyvyys on yrityksille maksutonta. Verkostoon voivat liittyä jäseniksi kaikki yritykset, jotka hakevat kasvua cleantechin kansainvälisiltä markkinoilta. Tule mukaan!