Joulukuu 2012

01.12.2011

Paikallinen tilanne on hyvä: meillä on jo jonkin verran yritystoimintaa tällä sektorilla. Toimialan kehittyminen näyttää etenevän positiivisesti: alueen yrityksiä tukevat organisaatiot, kuten seudulliset kehittämiskeskukset ja Turku Science Park, ovat myös tunnistaneet ympäristöliiketoiminnan tärkeyden ja mahdollisuudet.

Ympäristöliiketoiminnasta puhutaan monilla eri termeillä, kuten vihreä talous, vihreä kasvu, cleantech, ekoteollisuus (eco-industry), ympäristöklusteri jne. Nämä kaikki pitävät sisällään toimia, jotka tähtäävät ympäristöhaittojen vähentämiseen tuotannollisessa toiminnassa tai palvelujen myynnissä ja hyödyntämisessä. Näihin kuuluvat muun muassa erilaiset päästöjen vähentämistekniikat filttereistä prosessimuutoksiin, ympäristöasioiden hallintaa koskevista palvelukonsepteista ekoturismiin ja maatalouden luomutuotantoon. Laajuutta ja tarttumapintaa eri sektorien yrityksille siis riittää, mutta samalla tämä laaja-alaisuus on myös haaste, koska toimialaa on ollut jokseenkin hankala tunnistaa ja tilastoida.

 


Yrityksen takapihalla asuu säästöpossu

Jätehuollon huolellinen hoitaminen ei ole pelkkä lainsäädännöllinen pakko vaan myös liiketoimintamahdollisuus. Mahdollisuus kumpuaa toiminnan tehostamisesta ja kustannussäästöistä. Ja lisäksi samalla vaikutetaan päästöjen ja jätteen vähentämiseen positiivisesti eli kyseessä on tilaisuus, jota yrityksen ei tule ohittaa.

Yritykset eivät välttämättä tajua, millainen säästöpossu takapihan hyvin organisoitu jätepiste voi olla, mikäli jätteen syntyyn ja sen aktiiviseen kierrättämiseen kiinnitettäisiin aikaisempaa enemmän huomiota.

“Monesti kauppojen ympäristöasiat näyttävät myymälässä olevan kunnossa ja päällisin puolin asioihin pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Totuus paljastuu kuitenkin usein vierailulla kaupan takapihalle”, toteaa Lassila&Tikanojan myyntipäällikkö Petteri Paananen.

Tätä työtä helpottamaan L&T on yhdessä VTT:n kanssa kehittänyt yrityksille tarjottavan jätehuollon hiilidioksidipäästöjen laskentapalvelun. Päämääränä palvelussa on pyrkiä vähentämään päästöjä tehokkaalla kierrätyksellä ja realisoida, kuinka paljon päästöjä yrityksen jätehuolto todellisuudessa aiheuttaa. Tätä kautta yritykselle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja tehostaa omaa sisäistä prosessiaan.

Laskennassa otetaan huomioon jätehuollon päästömäärään vaikuttavat tekijät: se millaista jätettä yritys tuottaa, miten paljon jätettä syntyy ja miten se lajitellaan. Lisäksi laskennassa huomioidaan jätteiden keräys, kuljetus ja loppusijoitus. Asiakkaalle siis tarjotaan myös vaihtoehtoja siitä, minne se haluaa jätteensä päätyvän,

Kyseessä on vuosittainen laskenta ja palvelun tilanneet asiakkaat saavat käyttöönsä CO2-merkkitarran ja bannerin web-sivuilleen, joiden tarkoituksena on viestiä aidosta pyrkimyksestä päästöjen minimoimiseen. Lisäksi saadut laskentatulokset ovat asiakkaan vapaasti hyödynnettävissä: mitä eri vaihtoehdot kustantavat ja miten ne vaikuttavat. Saatu tulos on siis kokonaisvaltainen läpileikkaus yrityksen jätehuollon tilasta.

Paanasen työn tuloksena nyt muun muassa kaikkiin L&T:n jätehuollon piirissä oleviin Turun Osuuskaupan kauppapaikkoihin ollaan suorittamassa päästölaskentoja ja CO2-merkintää. Pyrkimyksenä TOK:lla on siis selvittää, mitä kauppojen takapihoilla todellisuudessa tapahtuu ja tätä kautta vaikuttaa omaan toimintaansa. Laskurin avulla saadaan vuosittainen arvio siitä, miten hyvin ja missä toimintaa on onnistuttu tehostamaan ja missä voidaan vielä parantaa. Kaikki tämä tieto on kullanarvoista, kun halutaan tehostaa yrityksen toimintaa ja saada aikaan selviä säästöjä.

Teksti: Jenni Suominen 12/2012

 


Suomalainen ympäristöliiketoiminnan verkosto kutsuu mukaan!

eGreenNet on varsinaissuomalainen ympäristöosaamisverkosto.

Suomessa on myös kansallinen verkosto, joka saattaa kiinnostaa erityisesti edelläkävijä yrityksiä: Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi.

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi on informaatiokanava ja kohtaamispaikka kaikille ympäristöliiketoimintaa harjoittaville yrityksille sekä ympäristöliiketoimintaa edistäville organisaatioille Suomessa. Foorumia pitää yllä Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Foorumille on helppo liittyä mukaan. Ilmoittautuminen listalle tapahtuu ao. linkin kautta ja se on maksutonta.

Lisätietoja ja verkostoon mukaan ilmoittautuminen.

 


eGreenNet – ympäristöosaamisverkosto -hanke on aloittanut toimintansa

Hankeidea on lähtenyt siitä tosiseikasta, että varsinais-Suomessa on runsaasti ympäristöosaamista, mutta sen koordinoinnissa, hyödyntämisessä ja viestinnässä on kehitettävää. Meiltä löytyy iso joukko pk-yrityksiä, joilla ympäristöosaaminen on liiketoiminnan keskiössä eli yritys tekee ns. ympäristöliiketoimintaa. Samalla muilla pk-yrityksistä on tarve kehittää omaa ympäristöosaamistaan kilpailukykynsä parantamiseksi. Hankkeessa tuetaan kumpaakin ryhmää.

Alan yrityksille on todella tärkeää esim. se, että ne tunnistetaan ja niiden liiketoimintapotentiaalia arvostetaan. Ympäristöliiketoiminta kun on liiketoimintaa siinä missä mikä tahansa muukin yritystoiminta ja vaatii menestyäkseen samat edellytykset kuin liiketoiminta ylipäänsä. Vihreän talouden kasvu on osoitus kysynnän valtavasta kasvusta samoin kuin uusista innovaatioista, joiden kautta aivan uudenlainen toiminta on mahdollista.

Hankkeen 1. vaihe, jossa laajalla alueellisella verkostolla luotiin tilannekuva ja varsinaisen hankkeen raamit, kesti vuoden kesäkuuhun 2011 saakka. Hankkeen varsinainen toimintavaihe alkoi heinäkuun helteillä ja jatkuu vuoden 2013 saakka. Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja sen rahoittaa ESR (Euroopan sosiaalirahasto) sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteet:

1. Ympäristöosaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan lisääminen Varsinais-Suomessa.

2. Vahva, toimiva ja selkeä verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden välillä.

3. Työkaluja ja neuvontaa kaikille Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille.

Ilman tätä hanketta eli alueellista koordinaatiota sekä yrityksille suunnattuja palveluita ympäristöliiketoiminta ei todennäköisesti kehittyisi alueellamme yhtä vauhdikkaasti. Tämä johtuu siitä, että sen merkitys jää helposti muiden, selkeämmin tunnistettavien toimialojen “jalkoihin” – ja kun jotain asiaa ei hahmoteta, niin sen suhteen harvemmin osataan tehdä konkreettisia toimia. Alueemme ympäristöliiketoiminnan ydin eli yritykset ja niiden liiketoiminta ja uudet innovaatiot varmasti toimisivat hyvin ilman hankettakin, mutta hanke antaa lisäpotkua ja -mahdollisuuksia!