Helmikuu 2012

22.02.2012

Energia-alan merkitys yhteiskunnan osana on kasvanut jatkuvasti. Globaalissa talouskriisissä sen merkitys Suomen kilpailukyvylle ja koko yhteiskunnalle korostuu entisestään. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen perustana olevan teollisuuden ja talouselämän kehittyminen on pitkälle riippuvainen energia-alan kilpailukyvystä. Riippuvaisuus tuontipolttoaineista edellyttää, että omavaraisuuden kehittäminen on yksi energiapolitiikan keskeisistä arvoista.

 

Energia-alan haasteita

Kirjassa Energy Visions 2030 for Finland pohditaan, miltä Suomen energiainfrastruktuuri näyttää vajaan kahdenkymmenen vuoden päästä. Teoksessa nimetään energia-alan globaaleiksi haasteiksi mm. energiankulutuksen kasvun hillitseminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Taloudellinen kasvu ja energian käytön lisääntyminen ovat perinteisesti olleet sidoksissa toisiinsa ja tämä suuntaus näyttää jatkuvan. Energian tuotannolla ja kulutuksella on monia haitallisia ympäristövaikutuksia, joten kasvava energiantarve johtaa lisääntyviin ympäristöpaineisiin. Ympäristövaikutuksista erityisesti ilmastonmuutos tulee jatkossakin ohjaamaan merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisuja.

 

Ongelmia näkyvissä

Tulevaisuudessa öljy- ja maakaasuvarojen väheneminen saattaa johtaa geopoliittisiin ongelmiin, ehkä jopa konflikteihin. Varantojen vähetessä myös hintavaihtelut lisääntyvät. Haasteena on lisäksi öljy- ja maakaasuvarojen keskittyminen yhä harvempiin maihin, jolloin riippuvuus Lähi-idän öljystä kasvaa entisestään.

Pitkällä aikavälillä globaali energiakauppa tulee siirtymään öljystä ja maakaasusta uusiin energianlähteisiin. Suomessa energiaomavaraisuuden kehittyminen riippuu etupäässä käytettävien energialähteiden valinnasta uutta voimalaitoskapasiteettia rakennettaessa. Pyrkimys omavaraisuuteen on tärkeää, sillä riippuvuus tuontipolttoaineista ja kasvavat polttoaineiden hintavaihtelut muodostavat riskin Suomen kansantaloudelle. Energian tuotantomuodon valinta on ennen kaikkea poliittinen päätös. Valinta ei perustu tiettyjen teknologisten ratkaisujen ylivoimaisuuteen, vaan päätöksiin vaikuttaa lukuisa määrä erilaisia tekijöitä.

 

R(atka)isuja ongelmiin

Energiaongelman ratkaisumahdollisuus on ilmastonmuutosta ja energiaomavaraisuutta ajatellen uusiutuvissa energialähteissä. Uusiutuvia energiavaroja hyödyntävään energian tuotantoon on jo olemassa useita teknologisia sovelluksia. Näiden teknologioiden yleistymisen merkittävin este on nykyinen energiantuotannon ja -kulutuksen infrastruktuuri. Esimerkiksi öljypohjaisille ajoneuvojen polttoaineille olisi jo kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, jos niille vain saataisiin aikaan toimiva ja riittävän kattava jakeluverkko.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen toteuttaminen edellyttävät uusiutuvien energialähteiden lisääntyvää käyttöä. Suomalaisessa tutkimus- ja kehitystyössä kannattaakin tulevaisuudessa keskittyä uusiutuvien energiamuotojen tuotanto- ja käyttöteknologioiden kehittämiseen. Tältä alalta on Suomessa jo olemassa huipputuotteita, kuten polttoaineiden käsittelylaitteet, leijukerrostekniikka ja dieselvoimalat.

 

Hajautettuna, kiitos

Hajautettu energiantuotanto on tällä hetkellä kasvussa oleva energiateknologian osa-alue, jolla on mahdollista saada aikaan paitsi vientituloja, myös vähennyksiä energiantuotannon hiilidioksidipäästöihin. Hajautettu energiantuotanto on tuotantomalli, jossa suhteellisen pienikokoiset sähkön-, lämmön- ja kylmäntuotannon laitokset on hajautettu lähelle kulutuspisteitä. Kasvunäkymistä huolimatta ei Suomen hallitus ole kovin ponnekkaasti tarttunut tuotantomallin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Turussa järjestettiin viime vuoden marraskuussa epävirallinen työkokous, jonka aiheena oli yhteistyö uusiutuvan energian alalla saksalaisen Mecklenburg-Vorpommerin alueen kanssa. Tohtori Olaf Schätzchen esitteli kokouksessa noin 400 asukkaan Bollewickia, josta on perusteellisen energiakartoituksen jälkeen lähdetty rakentamaan energiaomavaraista kaupunkia. Vastaavanlaisten kartoitusten mukaan hajautetulla energiantuotannolla olisi joillakin alueilla mahdollisuus tuottaa energiaa jopa yli oman tarpeen. Nämä suunnitelmat olivat tohtori Schätzen mukaan merkittäviä, kun Saksa päätti luopua ydinvoimasta.

Nyt olisi vihdoin aika Suomessakin lopettaa haikailu teollisuuden rakennemuutoksen johdosta menetettyjen työpaikkojen perään ja keskittyä luomaan uutta teollisuutta ja työpaikkoja. Uusiutuviin energiamuotoihin ja hajautettuun energiantuotantoon liittyvät teknologiat antavat tähän enemmän kuin hyvät mahdollisuudet.

Vieraileva kirjoittaja:
Antti Numminen, energianeuvoja
EETU- Energiasta maakunnan etu
antti.numminen@valonia.fi

 


Energinen Varsinais-Suomi

Myös varsinaissuomalaiset yritykset ovat heränneet energian aikaan. Mahdollisuudet, jotka energian säästöön ja hyödyntämiseen sisältyvät, ovat valtavat. Jokaisen tulee vain löytää se itselleen sopivin keino ja tarve. Esittelemme kaksi varsinais-suomalaista yritystä, jotka ovat ottaneet askeleen kohti kestävämpää energiankulutusta. Ja kuten on ennenkin todettu, kestävien valintojen tekeminen ja niistä hyötyminen ei ole sidottu alaan. Kaikilla on mahdollisuus muutokseen.

Tutustu Oksasen Puutarhaan sekä Finnfoamiin ja innovoidu!

 

Oksasen Puutarhassa jyllää vihreä voima

Oksasen Puutarha Oy kasvattaa tällä hetkellä noin 15 % Suomen ruukkusalaateista. Yritys toimii Paattisilla ja Oripäässä ja työllistää vakituisesti noin viitisenkymmentä henkilöä. Kauppapuutarhan laajasta valikoimasta lähtee suomalaisiin kauppoihin lähes 10 miljoonaa salaattia ja yrttiä vuodessa.

Oksasen Puutarha on innovatiivinen ja uudenaikainen kauppapuutarha. Yrityksen toimitusjohtaja Juha Oksasen mukaan muutoksia ja kestävämpiä valintoja on pyritty tekemään järjestelmällisesti. Oksasen mukaan yritys jo vuonna 2007 korvasi suurimman osan käyttämästään lämmitysöljystä peltoenergialla: yritys polttaa kiinteän polttoaineen (kpa)-laitoksessa viljan sivutuotteita, joita se saa viljavarastoilta, satamista ja rehutehtailta.

Viime aikoina Oksasen Puutarha on monipuolisesti pyrkinyt kehittämään toimintaansa, muun muassa parantamaan tuotteiden laatutasoa ja toimitusvarmuutta, mutta viimeisin investointi oli askel kohti ekologisempaa toimintamallia. Yritys siirtyi vuodenvaihteessa sähköenergiasta Vihreään voimaan. Vihreä voima on vesi- ja tuulivoimalla sekä bioenergialla tuotettua sähköä. Yhä useammat yritykset ovat huomanneet Vihreän voiman mahdollisuudet.

Toimitusjohtaja Oksanen perustelee valintaa yrityksen kotisivuilla selkeästi: ”Halusimme vähentää aiheuttamiamme päästöjä ja pienentää siten hiilidioksidijalanjälkeämme. Vaikka Vihreä Voima maksaa tavallista sähköä enemmän, teimme arvojemme mukaisen ratkaisun”. Valinta tukee oikeutetusti yrityksen tavoitetta olla vastuullisesti tuotetun, tuoreen lähiruoan valmistaja.

(Lähde: Oksasen Puutarha / Juha Oksanen, www.oksasenpuutarha.fi/uutiset)
Teksti: Jenni Suominen 2/2012

 

FinnFoam Oy ymmärsi hukkalämmössä piilevän mahdollisuuden

Salolainen FinnFoam Oy työllistää tällä hetkellä noin 60 henkilöä. Yritys on toiminut vuodesta 1982 lähtien ja valmistaa pääasiallisesti polystyreenistä lämmöneristyslevyjä. Finnfoamin itse kehittämässä tuotantoteknologiassa on tehokkuuden lisäksi pyritty ylläpitämään ympäristöystävällisyyttä.

Vuonna 2002 yrityksen siirtyessä uusiin tiloihin keskityttiin suunnittelussa energiatehokkuuteen. Innovatiivisen yrityksen itse kehittämän jäähdytysjärjestelmän avulla on koneiden ja laitteiden tuottama hukkalämpö saatu järjestelmällisesti talteen. Hukkalämpö on otettu hyötykäyttöön muun muassa toimistotilojen ja lastaushallin lämmityksessä. Talteenoton avulla säästetään myös huomattavasti öljyn kulutuksessa. Vuonna 2011 hukkalämmön avulla alettiin lämmittää myös vieressä sijaitsevaa suurta teollisuushallia.

Kustannussäästöjä on saatu aikaan myös vaihtamalla tuotantohallin 400 watin teollisuusvalaisimet 100 watin led-valaisimiin. Samalla myös valon laatu ja teho paranivat. Lisäksi Finnfoam on valmistusprosessia ja koneita kehittämällä pystynyt säästämään jäähdytyksessä käytettävän kylmän veden määrää, joka on omalta osaltaan synnyttänyt kustannussäästöjä.

Yrityksen systemaattiset parannukset ja kehitystyö energiatehokkuudessa eivät ole jääneet huomiotta. Vuonna 2011 kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA palkitsi FinnFoam Oy:n yhdessä raisiolaisen HakMetal Oy:n kanssa vuosittaisessa Ympäristötekokilpailussa. Kilpailu järjestettiin Valonian, Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Viestintäharju Oy:n yhteistyönä.

(Lähde: www.finnfoam.fi, Valonia www.valonia.fi)

Teksti: Jenni Suominen 2/2012

 


 

Energiakatselmuksesta hyötyä yrityksen energiankäytön tehostamiseen

Syntyykö sinun yrityksesi tuotannossa lämpöä, joka voitaisiin ottaa talteen ja käyttää esimerkiksi toimipaikkasi veden lämmittämiseen? Haluaisiko yrityksesi hyödyntää tuulivoimaa tai aurinkoenergiaa? Onko yrityksesi tuotanto energiaintensiivistä ja haluaisit pienentää kulutusta?

Energiakatselmuksessa analysoidaan kohteen energian käyttö ja selvitetään energiansäästöpotentiaali. Yritys saa katselmuksen lopuksi ehdotuksia säästötoimenpiteistä kannattavuuslaskelmineen. Energiakatselmuksessa selvitetään myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet.

Energiakatselmus on yrityksille hyvä keino tehostaa energiankäyttöään ja saavuttaa kustannussäästöjä. Katselmus tuottaa selkeät tavoitteet, jotka toteutuessaan osaltaan auttavat esimerkiksi ympäristölupamenettelyn edellyttämiin energiatehokkuusvaatimuksiin.

Energiakatselmuksia koordinoi Motiva ja niihin voi hakea Työ- ja elinkeinoministeriön tukea. Tuen määrä on 40 % katselmuksen kustannuksista. Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneille toimijoille tuki voi olla jopa 50 %. TEM myöntää myös investointitukea energiansäästöhankkeille, jos yritys esimerkiksi katselmuksen jälkeen investoi uuteen teknologiaan tai uusiutuvaan energiaan. Tukia haetaan ennen hankkeen aloittamista paikalliselta ELY-keskukselta. Varsinais-Suomessa hakemuksia käsittelee Boris Viback, boris.viback@ely-keskus.fi, puh. 040 523 0855.

Lisätietoa: www.motiva.fi

 


 

Yhteistyössä on voimaa!

eGreenNet on ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen ja tehostamiseen keskittyvä hanke. Se pyrkii kokoamaan Varsinais-Suomen alueen ympäristöosaajat ja apua tarvitsevat yritykset yhteen luoden verkoston, josta jokainen verkoston jäsen hyötyy. Lopputuloksena syntyy uusia innovaatioita ja kannattavaa liiketoimintaa.

eGreenNet pyrkii tekemään laajasti yhteistyötä. Yhteistyön eri muotojen monipuolinen hyödyntäminen on ennen kaikkea keskeinen toimintatapamme. Tarkoituksemme ei ole ”keksiä pyörää uudelleen” vaan saavuttaa yhdessä tekemällä tehokkuutta sekä samalla palvella alueen yrityksiä keskittämällä toimintaa useiden toimijoiden yhteistyöhön ja tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi kesäkuussa 2012 toteutettavan yritysten verkottumistilaisuuden järjestämme yhteistyössä muun muassa EEN-verkoston ja Turku Science Parkin kanssa.

Tällä hetkellä tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat:

– Yritykset. Pyrimme yhteistyössä yritysten kanssa vahvistamaan alueen ympäristöliiketoimintaa.

– Valonia. Valonialla on käynnissä muun muassa ympäristöasioiden työkalupakkia kehittävä kYMPPI-hanke sekä logistiikkaan keskittynyt Rullaa-hanke. Pyrimme toimimaan siten, että tieto kulkee, emmekä tee päällekkäisiä asioita.

– Varsinais-Suomen energianeuvojien eli EETU -Energiasta maakunnan etu –hankkeen avulla pystymme ohjaamaan yrittäjät suoraan energia-asioiden piiriin ja asiantuntijoiden luokse

– Varsinais-Suomen Yrittäjät. Suunnittelemme yhteistyössä aluetilaisuuksien sarjaa mm. Uuteenkaupunkiin ja Loimaalle.

Yhteistyön mahdollisuuksia on lukuisia ja niihin kannattaa tarttua. Kysy lisää!

Piia Nurmi, projektipäällikkö
piia.nurmi@turkuamk.fi