Maaliskuu 2012

22.03.2012

Nykyajan Kiina on houkutteleva kansainvälistymiskohde. Kuitenkin monesti suuret kulttuurierot, kiinan kieli ja tiedon puute ovat hidasteita yrityksien kansainvälistymisprosessissa.

Turun seudun kehittämiskeskuksella on suunnitteilla perustaa toimisto Pohjois-Kiinan suurimpaan satamakaupunkiin Tianjiniin.

Tianjinin toimiston yksi tärkeimmistä toiminta-ajatuksista olisi tukea Turun ja Varsinais-Suomen alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä kansainvälistymisprosessissa Kiinaan, Tianjiniin.

Käy siis vastaamassa alla olevaan kyselyyn ke 8.4.2012 mennessä. Vastaaminen vie aikaanne vain muutaman minuutin ja tapahtuu nimettömänä. Jokainen mielipide on tärkeä, jotta pystyisimme kasvattamaan alueen kansainvälistä osaamista ja kehittämään pk-yrityksien mahdollisuuksia maailmalla.

Kysely!

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!

 


 

Sybimar – kestävän energiantuotannon edelläkävijä

Sybimar on kestävän energiantuotannon edelläkävijä. Vuonna 2005 perustettu yritys valmistaa elintarviketuotannon sivuvirroista biodieseliä. Yrityksen visiona oli alun perin tarjota hyödyntämiskanava elintarviketeollisuuden sivujakeille, mutta toiminta-ajatuksen laajentuessa Sybimar kehitti innovatiivisen sivujakeita raaka-aineena hyödyntävän biodieselprosessin. Lisäksi Sybimar valmistaa laitteistoja elintarviketeollisuuden käyttöön sekä bioenergian tuotantoon. Sybimarilla ei vielä ole varsinaisesti kansainvälistä toimintaa, mutta suljetun kierron konseptilla ja bioöljyllä on kansainvälistä kysyntää.

Suljetun kierron konseptisuljetun kierron konsepti/sybimar

Energian- ja ruoantuotanto pilaavat ilmastoa ja vesistöjä tuhlaten samalla hupenevia uusiutumattomia luonnonvaroja. Suljetun kierron järjestelmällä voidaan tuottaa energiaa ja ravintoa paikallisesti ja pienin päästöin. Sybimarin kehittämään suljetun kierron konseptiin kuuluvat kalankasvattamo, kasvihuone, biokaasulaitos, generaattori, tuulivoimala ja biodieselin tuotantolaitos. Valmistettu biodiesel soveltuu lämmitys- ja liikennepolttoaineeksi.

Kaikki sivuvirrat hyötykäyttöön

Kuivalla maalla sijaitsevan kiertovesikalankasvattamon ravinteikkaat poistovedet ohjataan kasvihuoneeseen vihannesviljelyn kasvuravinteeksi. Kaatopaikalla sijaitseva biokaasulaitos ottaa talteen kaatopaikkakaasut ja muista jätteistä muodostuvan kaasun. Tämän lisäksi sinne toimitetaan kalankasvattamon ja kasvihuoneen sivuvirrat. Kaasu hyödynnetään omassa generaattorissa ja sähkö myydään valtakunnanverkkoon. Biokaasun poltossa syntyvä hiilidioksidi ohjataan kasvihuoneeseen. Generaattorista sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö hyödynnetään sekä elintarviketuotannossa että paikallisten yritysten toimitilojen lämmityksessä. Yhdistämällä sekä biokaasun että tuulivoiman avulla tapahtuva sähköntuotanto yhdeksi kokonaisuudeksi voidaan taata tasainen, olosuhteista riippumaton sähköntuotanto.

Rasvaisista kalanperkuujätteistä tehdään omassa laitoksessa biodieseliä. Biodieseliä hyödynnetään muun muassa toimintaan liittyvissä kuljetuksissa. Biokaasutuotannosta jäävä ravinteikas massa hyödynnetään maanparannusaineena.

Kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää

Sybimarin liiketoiminta on vielä pääasiassa kotimaan markkinoilla, mutta kansainvälistä yhteistyötä on tehty mm. VTT:n ja Preseco Oy:n kanssa projektissa, jossa toimitettiin n biodiesellaitos Vietnamiin. Suoraa kansainvälistä toimintaa on tarkoitus aloittaa viemällä suljetun kierron konseptia ja bioöljyä kansainvälisille markkinoille, pääasiassa Baltiaan ja Aasiaan.

Helppoa kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole ja haasteita riittää matkalla: ”Erityisesti uusien markkinoiden löytyminen ja jälkimarkkinointi ja -hoito ovat haasteellisia” kertoo Sybimarin toimitusjohtaja Rami Salminen. ”Kun tuotteet on saatu markkinoille, pitää huolehtia, että huolto- ja muu jälkityö toimii”.

Sybimarin suljetun kierron konsepti on sovellettavissa kaikkialla maailmassa paikalliseen energian- ja ravinnontuotantoon. Samalla se on turvaamassa paikallista omavaraisuutta sekä luo uusia työpaikkoja. Sybimar tulee jatkossakin olemaan edelläkävijä monipuolisena uusiutuvien energiaratkaisujen ja elintarviketuotantoratkaisujen kehittäjänä!

Teksti: Essi Hillgren 3/2012

 


 

cleantechCleantech Finlandilta tukea kansainvälistymiseen

eGreenNet toimii kansallisena verkostona, mutta puhuttaessa kansainvälisestä toimijasta Cleantech Finland on huomion arvoinen!

Cleantech Finland -brändin tehtävänä on parantaa yritysten tunnettuutta kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien keskuudessa sekä luoda Suomesta kuvaa vastuullisena korkean teknologian ja ympäristöosaamisen maana, johon kannattaa sijoittaa ja sijoittua.

Cleantech Finland on jokaisen cleantech osaajan tärkein verkosto! Se linkittää suomalaisen cleantech osaamisen ja asiantuntemuksen yhteen kansainvälisen kysynnän kanssa. Verkosto auttaa yrityksiä löytämään parhaat cleantech ratkaisut maailmalta ja täyttämään yrityksen tarpeet, toimialasta riippumatta.

Lähde seikkailulle kansainvälisen cleantech osaamisen maailmaan täältä!

 


 

Kansainvälistyminen mahdollisuutena!

eGreenNet-hanke tukee yrityksiä ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä. Jokaiselle hankkeen yhteistyökumppaniyritykselle etsitään niitä oikeita avaimia menestykseen ja osalle kansainvälistyminen on keskeisin haaste.

Teemme työtä yhdessä kumppaneidemme kanssa, kuten  EEN-verkoston (Enterprise Europe Network), Turku Science Parkin ja Turun seudun kehittämiskeskuksen kanssa.

Olemme  muun muassa järjestämässä 5.6.2012 Turussa pidettävää ympäristöliiketoiminnan kansainvälistä B2B tapahtumaa nimeltä ”Green Opportunities around Baltic Sea – B2B Matchmaking Event”. Tilaisuuteen tulee yrityksiä lähialueilta – se on erinomainen kohtaamispaikka tutustua muihin yrityksiin.

eGreenNet on ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen ja tehostamiseen keskittyvä hanke. Se pyrkii kokoamaan Varsinais-Suomen alueen ympäristöosaajat ja alan yritykset yhteen luoden verkoston, josta jokainen verkoston jäsen hyötyy. Lopputuloksena syntyy uusia innovaatioita ja kannattavaa liiketoimintaa.

Yhteistyön mahdollisuuksia on lukuisia ja niihin kannattaa tarttua. Kysy lisää!

Piia Nurmi, projektipäällikkö
piia.nurmi@turkuamk.fi