Huhtikuu 2012

25.04.2012

Sitran mukaan vihreä talous vastaa tarpeeseen luoda parempaa elämää ilman, että ihmisarvoa tai ympäristöä vahingoitetaan. Lähiratkaisut ovat olennainen osa tulevaisuuden vihreää taloutta. Ne tuovat asiakkaalle tärkeät tuotteet ja palvelut lähelle, joko fyysisesti tai virtuaalisesti.

Sitra tuottaa ja jakaa paljon tietoa muun muassa seminaarien ja julkaisujen muodossa. Lisäksi se tekee jonkin verran pääomasijoituksia.

Kannattaa liittyä Sitran sähköpostilistalle tai ainakin tutustua heidän sivuihinsa: www.sitra.fi. Sitran kautta voi saada hyviä koosteita siitä, mitä maailmassa ja markkinoilla tapahtuu.

 


 

Leipomo Verainen ponnistaa paikallisuudesta, laadusta ja ympäristöarvoista

Verainen

Leipomo Verainen on vuonna 1952 perustettu täyden palvelun leipomo. Vahvoista perinteistä, perheyrittäjyydestä sekä tuotteiden korkeasta laadusta ja ympäristöarvoista ponnistava leipomo lähti ennakkoluulottomasti mukaan eGreenNetin tarjoamaan liiketoiminnan kehittämissuunnitelma -palveluun. Lue lisää meneillään olevasta yhteistyöstä!

eGreenNet-hankkeen kautta on Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille tarjolla liiketoiminnan kehittämissuunnitelma -konsepti. Palvelun avulla yrityksillä on mahdollisuus edullisesti ja kevyellä otteella miettiä yhdessä asiantuntijoiden kanssa oman yrityksen ympäristöliiketoimintaa ja sen mahdollisuuksia. Kehitystyötä voidaan tehdä niin viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä aina rahoitukseen ja koulutukseen saakka. Keskeisenä tekijänä on yrityksen halu kehittymiseen ja ympäristöliiketoiminnan kasvattamiseen.

leipkuvaLeipomo Verainen on vahva toimija kotikunnassaan Mynämäellä. Yrityksen tuotteet koostuvat ruokaleivistä aina monipuolisiin konditoriatuotteisiin. Toiminnassa vahvoina tekijöinä korostuvat paikallisuus, kotimaisuus, tuotteiden tuoreus sekä ympäristöystävällisyys. Tuotannosta noin 10 prosenttia on luomua ja tuotteet leivotaan 100-prosenttisesti kotimaiseen vehnä- ja ruisjauhoon.

Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioissa on kasvanut, ja tämä asettaa haastetta myös yrityksille. Kuluttajille välitettävän viestin tulisi olla vahva ja selkeä ja perustua totuuteen. Kaikki luvatut teot ja ominaisuudet tulisi olla todistettavissa. Veraisen tuotteet tarjoavat kuluttajille vaihtoehdon, jossa elintarvikkeiden terveys, laadukkuus ja vähäinen kuormitus ympäristölle on monipuolisesti huomioitu. Tuotteet maistuvat hyvälle, kuin kotona leivotuille, ja selkeä toimitusketju takaa toiminnan läpinäkyvyyden. eGreenNetin kanssa tehtävässä yhteistyössä pyritään näitä arvoja vahvistamaan sekä käyttämään niitä entistä tehokkaammin viestinnässä hyväksi. Selkeyttämällä omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan on Veraisella mahdollisuus määritellä omaa toimintaansa ja tuotteitaan entistä paremmin.

Leipomo Verainen on kehittymishaluinen ja asiansa osaava yritys, joiden kaltaisia elintarviketoimijoita Varsinais-Suomen alueella tarvitaan. Myynti- ja markkinointijohtaja Olli Suomisen mukaan yhteistyö eGreenNetin kanssa on onnistunut, jos tuloksena syntyy edes ”yksi pieni hippu, jolla lähdetään menemään”. Ja tuota hippua siis parhaillaan ”seulotaan”!

Mikäli oma yrityksenne on kiinnostunut kehittämään omaa ympäristöliiketoimintaansa eGreenNet-hankkeen kautta, ottakaa yhteyttä hankkeen henkilöstöön. Lisätietoja löydät osoitteesta www.egreennet.fi!

Teksti: Jenni Suominen 4/2012

 


 

Lähiruokaa Liedon K-supermarketista

K-ryhmän kauppaketjussa vihreä ajattelu on konseptoitu, mutta ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa on myös kauppiaasta kiinni. K-supermarket Liedon kauppias Kimmo Lähtiselle lähiruoka on sydämen asia.

Liedon K-supermarketissa ekologisiin toimiin motivoi säästöt. Kaupassa on vaihdettu vanhat lamput ekologisempiin, vanhoja laitteita on vaihdettu energiatehokkaampiin ja kuljetuspalvelua on järkeistetty. Naapuriyritysten kanssa tehdään yhteistyötä jätehuollon tehostamiseksi.

Merkittävimmäksi toimenpiteeksi on osoittautunut kansien asentaminen pakastealtaisiin. Sähköä kuluu vähemmän eikä myymälää tarvitse lämmittää yhtä paljon kuin ennen.

Ekologiset vaihtoehdot näkyvät myös valikoimassa. K-supermarket Liedon valikoimassa on entistä enemmän ekologisia vaihtoehtoja kuten ympäristömerkittyjä tuotteita ja luomu- ja lähiruokaa.

K-supermarket Lieto on saanut Keskon kautta ympäristösertifikaatin. Kauppias Kimmo Lähtisen mukaan henkilökunnan motivointi on tärkeää, kun halutaan profiloitua ympäristöä huomioivaksi yritykseksi. Myös kaupan käyttämää siivouspalvelua on ohjeistettu kaupan toimintaperiaatteista.

 

Lähiruoka on tuoretta ja laadukasta

K-supermarket Liedon valikoimaan kuuluu monipuolisesti paikallisten toimittajien tuotteita. Valikoimaa kehitetään jatkuvasti, ja asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen.

Valikoimasta löytyy lähituotteita kaudesta riippumatta. Lähellä tuotettuja tuotteita löytyy runsaasti eri tuoteryhmistä, kuten leipomotuotteista, vihanneksista, jauhotuotteista ja hunajasta. Lisäksi luomu- ja Reilun kaupan tuotteet ovat näkyvä osa valikoimaa.

Lähiruoan suosiminen on vastuullinen valinta. Kauppias Lähtinen haluaa tukea paikallisia pientuottajia, paikallisen ruokakulttuurin säilymistä ja maaseudun elinvoimaisuutta. Vastuullisuuden lisäksi lähiruoka on tuoretta ja laadukasta. Lähiruoka löytyy valikoimasta helposti hylly- ja hintalappumerkintöjen avulla.

Teksti: Essi Hillgren 4/2012

 


 

 Varsinais-Suomen ruokaketju nousuun!Varru

Varsinais-Suomi on tunnetusti Suomen vilja-aitta. Maakunta on kuitenkin monipuolinen ja kansallisesti merkittävä ruoantuottaja myös muilta osin.Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke VARRU kokoaa yhteen maakunnan ruokaketjun toimijoita, jotta ruokaketjumme vahvistuu entisestään yhteistyön ja uusien näkökulmien myötä.

Ruokaketjun ydintoimijoita ovat alkutuotanto, elintarvikkeiden jalostus, kauppa ja ammattikeittiöt. Ruokaketjuun linkittyvät myös tutkijat, oppilaitokset, kehittäjät sekä vahvasti myös ruokaa sivuavat toimialat, kuten logistiikka, jätehuolto ja energiantuotanto. VARRUn toiminta perustuu ruokaketjun toimijoiden esiin tuomiin tämän hetken tarpeisiin, kuten esimerkiksi elintarvikelogistiikkaan. Samalla VARRU kohdistaa kuitenkin katseensa myös tulevaisuuteen.

Ruokaketjun tulevaisuusaiheinen työpajatyöskentely alkoi syksyllä 2011 hankkeen aloitustilaisuudessa. Varsinais-Suomen ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä ja heidän tuottamiaan tulevaisuuskuvia on käytetty aineistona julkaisussa ”Ruista ja sisua – Varsinais-Suomen ruokaketjun vahvuudet, nykytila ja tulevaisuus”. Kevään 2012 aikana Varsinais-Suomen ruokaketjussa järjestettiin kolme teemakohtaista tulevaisuustyöpajaa. Työpajoissa käsiteltiin niin kasviksia ja viljoja, proteiineja kuin vettäkin. Työpajat antoivat tilaisuuden verkostoitua ja keksiä ideoiden siemeniä mahdollisiin tulevaisuuden tuotteisiin.

VARRU luo jatkossakin mahdollisuuksia verkostoitua. Varsinais-Suomen ruoantuotantoa tuodaan puolestaan esiin 14.–16.6. Turun Vähätorilla järjestettävillä Neitsytperunafestivaaleilla. Syksyllä taas tartutaan mm. myynnin ja markkinoinnin haasteisiin sekä ylitetään toimialoja radikaaleissa tulevaisuustyöpajoissa. Tutustu paremmin Varsinais-Suomen ruokaketjuun, toimintaan ja tuloksiin osoitteessa www.varru.fi!

Lisätietoja: Johanna Kähkönen, johanna.kahkonen@utu.fi, 040 680 4544

Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanke on Turun yliopiston erillislaitosten: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toteuttama.