Helmikuu 2013

22.02.2013

Vesi, ravinteet ja energia kiertävät Honkajoella!

Honkajoen Kirkkokallion yrityskeskittymän ja Food Park Oy:n yhteistyöstä on syntynyt ainutlaatuinen pilottikohde. Alueen elintarviketeollisuuden ja maatalouden toimijat muodostavat tiiviin alueellisen kokonaisuuden, jossa vesi, ravinteet ja energia kiertävät eri tuotantolaitoksissa.

Yritykset ja maatalous elävät symbioosissa hyödyntäen toistensa sivutuotteita. Teollisuusekologisella suunnittelulla on mahdollista parantaa alueellisten elinkeinokeskittymien ekotehokkuutta. ”Alueen yritykset hyödyntävät esimerkiksi suljettuja viljelyjärjestelmiä. Tällä hetkellä tutkimme mahdollisuuksia hyödyntää monipuolisesti erilaisia uusiutuvan energian lähteitä”, toimitusjohtaja Hannu Uusihonko toteaa.

FP Food Park Oy perustettiin lokakuussa 2007. Yrityksen tehtäväkenttään kuuluvat alan yritysten kilpailukykyä edistävät tehtävät sekä palvelut mm. tuotekehitykseen, prosessikehitykseen ja kaupallistamiseen liittyen. FP Food Park Oy profiloituu kasvisten, juuresten, vihannesten, marjojen, siementen ja esivalmisteiden prosessoinnin osaajaksi sekä pk-yritysten kumppaniksi.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.foodpark.fi.

Yhteistyöstä on syntynyt myös video, käykää katsomassa!

http://www.youtube.com/watch?v=Q_7dOXlRXCI

 


Resurssitehokkuus – mahdollisuus yrityksille

Kirjoittajavieraat: Henna Knuutila & Ellinoora Leino-Richert

Lounaisrannikon alue voitaisiin nähdä valtakunnallisen resurssitehokkuuden mallialueena, jossa etsitään innovatiivisia ratkaisuja mm. Itämeren suojelemiselle ja Lounaisrannikolle tyypillisten energialähteiden hyödyntämiselle. Tätä mahdollisuutta on selvitetty LOURA energia ja ympäristö -selvityksessä, joka julkaistiin tammikuussa 2013.

Euroopan komission mukaan resurssitehokkuus tarkoittaa maapallon rajallisten resurssien, kuten mineraalien, energianlähteiden ja veden käyttöä kestävällä tavalla. Resurssitehokkuus on yksi Euroopan komission kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen pyrkivän Eurooppa 2020 -strategian keinoista.

Keinoja resurssitehokkuuden lisäämiseksi ovat mm. syntyvien jätteiden määrän minimoiminen ja tuotantoprosessien optimointi. Näiden keinojen avulla pyritään mm. lisäämään teknologista innovointia ja kasvattamaan työllisyyttä ympäristöystävällisen teknologian alueella.

Varsinais-Suomen liitossa on valmisteilla maakunnan energia- ja luonnonvaraselvitys. Selvityksen laadinnan tueksi perustetaan maakunnallinen luonnonvarafoorumi, joka kokoaa yhteen alueelliset yritykset, viranomaistahot ja asiantuntijaorganisaatiot. Tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti kartoittaa alueen luonnonvara-, bioenergia-, jäte- ja sivutuotekierron tarpeet. Tätä kautta muodostetaan logistisesti toimiva, resurssitehokas toiminta-alue.

Varsinais-Suomen materiaalivirtojen nykytilakartoitus valmistuu keväällä 2013. Kartoituksessa selvitetään sekä materiaalien tuottajat että nielut. Lisäksi tuodaan esiin hyötykäytön nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet hyödyntää erilaisia sivuvirtoja jalostusketjujen raaka-aineena. Tavoitteena on alueen yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantuminen.

Varsinaissuomalaiselle yritykselle resurssitehokas toiminta tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia, koska se parantaa tuottavuutta, alentaa kustannuksia ja lisää kilpailukykyä.

Linkin LOURA-selvitykseen löydät täältä!

Yhteystiedot:
Henna Knuutila
Projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
0403550827

eGreenNet-hanke tukee yrityksiä uusien toimintamallien löytämisessä

uutiskirjekuvaEkotehokkuus, materiaalitehokkuus, resurssitehokkuus, energiatehokkuus – meneekö kieli solmuun ja pysähtyykö ajatus?

Ei syytä, näiden sanojen taustalla on fiksuja, uusia toimintamalleja. On taloudellisesti järkevää kuluttaa vähemmän. Lisäksi elämme niukkojen resurssien maailmassa ja väkiluku kasvaa. Nyt maapallolla on jo 7 miljardia ihmistä. Vaikka me mahtuisimme jatkossakin hyvin Suomeen, niin maailmalla on kysyntää energiaa ja materiaaleja säästäville tekniikoille.

eGreenNet-hankkeessa avaamme näitä sanoja ja toimintamalleja yrittäjille ja tuomme esille niitä edelläkävijäyrityksiä, joilla jo on maailmanluokan ratkaisuja tarjolla.

Kysele lisää!

Yhteistyöterveisin

Piia Nurmi, projektipäällikkö, p. 040 3550931, piia.nurmi@turkuamk.fi

 


Mitä ympäristöliiketoiminta on?

Mitä ympäristöliiketoiminta on? Tämä on kysymys, joka nousee usein esiin. eGreenNet halusi kantaa oman kortensa kekoon ja kertoa mitä tarkoittaa ympäristöliiketoiminta ja ympäristöosaaminen pk-yritysten näkökulmasta. Mukana on useita kiinnostavia yritysesimerkkejä.

Käy lukemassa ajatuksiamme uunituoreesta ”Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla aloilla” -julkaisusta!