Helmikuu 2014

10.02.2014

eGreenNetin myyntivalmennuksessa opittiin ja oivallettiin toisilta!

Tammi-helmikuun vaihteessa yhdeksän varsinaissuomalaista yritystä kokoontui eGreenNetin järjestämään myyntivalmennukseen. Tavoitteena oli kehittää ympäristöystävällisyyttä edistävien yritysten myyntityötä – taitoja ja sparrata oma myyntiprosessi uuteen vuoteen.

eGreenNet halusi tarjota alueen yrityksille mahdollisuuden aloittaa vuosi kehittämällä myyntiään. Kuten Alf Rehn kolumnissaan taannoin totesi: “Tarvitsemme myyjiä, tänään enemmän kuin koskaan” (TS 18.10.2013). Myynti on yrityksen tärkeimpiä tukijalkoja ja siihen tulee panostaa niin ajallisesti kuin laadullisesti.

Myyntivalmennuksen tiivis ja eläväinen porukka kokoontui neljänä torstaina aina aamupäivisin, keskustelemaan ja kehittämään omaa myyntiprosessiaan eri näkökulmista. Lisäksi ulkopuolisten yritysesimerkkien kautta tarjottiin oivalluksia muiden tapaan tehdä ja toteuttaa myyntiä.

 

myyntivalmennus 2014  Kopio

 Kotitehtävien läpikäyntiä, aiheena oma myyntiprosessi.
Kuva: Jenni Suominen, eGreenNet

Erilaisuudesta voimaa ja vinkkejä

Valmennuksen punaisena lankana oli vuorovaikutteisuus ja oman yrityksen tuominen mukaan kurssille. Näin tehty kehitystyö ei jäänyt irralliseksi arjen tekemisestä, vaan myyntiä tuli kehitettyä jokapäiväisen työn ohessa.

Valmennukseen osallistui yhdeksän varsinaissuomalaista pk-yritystä eri toimialoilta. Mukana oli yhden ja kahden hengen designalan yrityksistä aina isompiin teollisuuden alan yrityksiin. Joukko oli sopivalla tavalla monenkirjava ja sitä kautta myös keskustelu oli monipuolista. Jaettujen kokemusten ja esimerkkien kautta kurssilaiset saivat toisiltaan ja valmentajalta ideoita omaan tekemiseensä ja samalla pystyi saamaan vertaistukea toisilta saman ja miksei myös eri alan osaajilta.

Valmennuksen loppuvaiheessa heräsikin ajatus siitä, että kurssilaiset näkisivät toisiaan myös jatkossa epäsäännöllisen säännöllisesti yhteisen aamukahvin merkeissä, jossa ajatusten ja kokemusten vaihtoa voisi jatkaa. Näin olisi myös myöhemmin olemassa foorumi, jossa voisi sparrata omaa tekemistään ja saada uusia ideoita jatkoa varten.

 

Luvassa myös pk-yritysten ympäristösuunnitelmakoulutus

Positiivisen kokemuksen pohjalta myyntivalmennuksia tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. Ensimmäinen kerta oli pilottiluontoinen kokeilu, jonka pohjalta eGreenNet vetäytyykin nyt hiomaan oman tuotteensa myyntikuntoon.

Myynnin lisäksi olemme kentällä liikkuessamme havainneet yrityksillä tarpeen dokumentoida tehtyä ympäristötyötä selkeämmin. Tämän pohjalta olemmekin suunnittelemassa kevyttä pk-yritysten ympäristösuunnitelma-koulutusta yhteistyössä Valonian kanssa syksylle 2014. Tästä siis myös luvassa lisäinfoa kevään kuluessa!

Mikäli sinulla on ideoita siihen minkälaista apua, tukea tai valmennusta pk-yritykset tarvitsevat, kerro meille. Kaikki ideat otamme ilolla vastaan.

 

Teksti: Jenni Suominen / eGreenNet

 


Ympäristöliiketoimintaa on kaikilla aloilla!

eGreenNetin julkaisema “Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla aloilla – esimerkkejä ympäristöliiketoiminnasta” on saanut päivitetyn version. Uuteen versioon olemme tuoneet oman aukeaman resurssitehokkuus-teemalle ja antaneet tilaa myös uusille yritysesimerkeille.julkaisu vol2  Kopio

Tausta-ajatuksena on ollut kirjoittaa kevytlukuinen ja innostava julkaisu ympäristöliiketoiminnasta. Yritysesimerkkien kautta aihetta on pyritty konkretisoimaan ja avaamaan. Lisäksi haluamme antaa näkyvyyttä monipuoliselle osaamiselle alueellamme.

Yritysesimerkkejä on mukana aina leipomoalalta, vastuullisuusviestintään ja teollisuuden innovaatioihin. Esimerkkejä lukiessa ei voi kuin ihailla millaista osaamista Varsinais-Suomesta kumpuaa!

 

Levitä julkaisua vapaasti eteenpäin

Haluamme, että julkaisu ja sen sisältö tavoittaa mahdollisimman laajan lukijakunnan, joten laitetaan julkaisu kiertämään. Kerrotaan kaikille mitä alueellamme tapahtuu ja mitä täällä osataan.

Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa täältä.

Julkaisusta on tulossa myös englanninkielinen versio kevään aikana.

Inspiroivaa lukukokemusta kaikille ja kiitos vielä mukana olleille yrityksille yhteistyöstä! 

 

Teksti: Jenni Suominen / eGreenNet

 


Laitilan Wirvoitusjuomatehdas resurssitehokkuuden asialla

Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuuden parantaminen vastaavat globaaliin kysyntään, joka voimistuu jatkuvasti raaka-aineiden ja energian hintojen noustessa sekä sääntelyn kiristyessä. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on hyvä esimerkki resurssi- ja energiatehokkaasta yrityksestä, joka on panostanut voimakkaasti ympäristöystävälliseen teknologiaan pystyäkseen vastaamaan nykyajan haasteisiin.

Kierrätysliiketoimintaa tekevät yritykset hyödyntävät ennakkoluulottomasti ja ympäristöystävällisesti muilta yrityksiltä tulevia jätteitä ja sivuvirtoja. Kierrätysliiketoiminta on uudenlaisia tuotteita, palveluja tai osaamista, jossa ylijäämämateriaali muuttuu haitasta resurssiksi: raaka-aineeksi tai energiaksi.

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan materiaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä prosesseissa, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä suljettuja ainekiertoja. Resurssitehokkuus on yritykselle kilpailuetu, joka voi tuottaa kustannussäästöjä, hankintasäästöjä tai uudenlaista liiketoimintaa.

 

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaassa resurssit ja energiat kiertävät

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on vuonna 1995 perustettu, Suomen Laitilan wirvoitusjuomatehdasneljänneksi suurin panimo. Panimon tuotteet valmistetaan kahdeksaan kertaan laajennetussa tuotantolaitoksessa perinteisillä valmistusmetodeilla ja moderneilla teknologioilla. Yhtiö valmistaa Kukko- ja Kievari-oluita, Oiva-siideriä ja -skumppaa sekä Into-lonkeroa ja vanhanajan limonaadeja.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on panostanut voimakkaasti muun muassa ympäristöystävälliseen teknologiaan. Kaikki tuotantolaitoksen käyttämä sähköenergia on ollut tuulivoimaa jo vuodesta 2001. Yhtiön moderni panimoteknologia käyttää 70 % vähemmän energiaa kuin perinteinen.

 

Esimerkkejä yrityksen energia- ja resurssitehokkuudesta:

  • Lämpöenergiasta suurin osa tuotetaan 100-prosenttisesti puulla tuotetulla kaukolämmöllä. Talteen otettu lämpö kierrätetään pääosin omiin prosesseihin.
  • Puu-, pahvi-, lasi-, alumiini- ja muovijätteet lajitellaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön: Puujäte toimitetaan toiselle yrityksellekiinteistön lämmitykseen, lasipullot materiaalina pääosin kierrätettäväksi ja pieni osa kierrätysjuomalasien valmistukseen, alumiinijätteestä tehdään uusia tölkkejä ja muovijäte toimitetaan eteenpäin uudelleenkäyttöön.
  • Suodatusjätteet toimitetaan maanparannusaineeksi.
  • Panimotoiminnasta syntyvä mallas- ja hiivajäte käytetään kokonaisuudessaan paikallisella maatilalla eläinten rehuksi. Lisäksi Kukko-oluen valmistusmäskiä toimitetaan Laitilan Leipään, josta valmistetaan Laitilan Kukko-mallaslimppua.
  • Käymisestä syntyvä hiilidioksidi kerätään talteen ja hyödynnetään omaan prosessiin sekä myyntiin.

 

Lisätietoa aiheesta:

www.resurssitehokkuus.fi

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy – nettisivut

 

Kuva: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
Teksti: Essi Hillgren

 


Resurssitehokkuuden saralla tapahtuu

Varsinais-Suomessa resurssitehokkuutta edistetään yhteistyöllä. Yritykset, alan asiantuntijat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä löytääkseen jätteille ja sivuvirroille uusia käyttömahdollisuuksia.

Yrityksissä syntyy ylijäämämateriaalia, joko sivuvirtaa tai jätettä, joka on yritykselle kustannuserä ja ympäristönäkökulmasta kuormittavaa. Turun ammattikorkeakoulun resurssitehokkuus-hankkeen tavoitteena on lisätä Varsinais-Suomessa jätteen hyötykäyttöä ja vähentää polttoon ja kaatopaikalle menevää jätettä. Lisäinfoa hankkeesta: http://www.resurssitehokkuus.fi/

Tervetuloa esimerkiksi 10.3.2014 vierailulle Ekokemille tai eri teemaryhmien tapaamisiin (kaikki tapaamisajat löytyvät em. nettisivuilta).

Lisätietoja antaa: Piia Nurmi, piia.nurmi@turkuamk.fi, 040 355 0931

 

Teksti: Piia Nurmi

 


Tiedoksi yhteistyökumppanimme tilaisuus: Sähköautoilu-seminaari 11.3.2014

Turussa 11.3. järjestettävän PreGame-yritystapahtuman yhteydessä järjestetään pk-yrityksille suunnattu sähköautoilu-seminaari, jossa asiantuntijat kertovat omat näkemyksensä siitä miten sähköautoilua voidaan edistää Suomessa. Puhujina muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntija, energiayhtiön ja autojen maahantuojan edustajat, Turun kaupunki sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Tilaisuus järjestetään HK Areenalla 11.3.2014, klo 14.15-16.15.

Ilmoittautumiset 8.3.2014 mennessä osoitteeseen: http://www.lyyti.in/Sahkoautoseminaari_2502.

 

Lisätietoa tapahtumasta antaa:

Peter Lostedt, Yrityspalvelupiste Potkuri, puh. 040 1392720.

Seminaarin osallistujamäärä on rajallinen, joten ilmoita yrityksesi mukaan mahdollisimman pian.

Seminaari on maksuton ja siihen sisältyy ruokailu sekä ottelulippu illan TPS-Pelicans-otteluun.