Kesäkuu 2014

10.06.2014

eGreenNet ympäristösuunnitelma -valmennus – kilpailukykyä ja tehokkuutta

eGreenNet tarjoaa Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille valmennuksen, jossa työpajahengessä tehdään omalle yritykselle ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelman avulla yritys voi kehittää omaa ympäristöosaamistaan ja näin saada uusia yhteistyömahdollisuuksia, osallistua tarjouskilpailuihin ja tätä kautta kasvattaa myös omaa liiketoimintaansa.

 

Konkreettista tekemistä

Jokainen yritys rakentaa valmennuksen aikana omalle yritykselleen ympäristösuunnitelman asiantuntijan avustuksella. Valmennusryhmä muodostuu eri alojen yrityksistä. Monialaisesta ryhmästä huolimatta jokaisen valmennukseen osallistuvan ympäristösuunnitelma on rakennettu vastaamaan oman yrityksen tarpeita.

Ympäristösuunnitelmassa yritys määrittelee keskeiset ympäristönäkökohdat, tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun. Lisäksi valmennuksessa keskustellaan mm. viestinnästä sekä siitä, miten ympäristöasiat voi kääntää yrityksen vahvuudeksi.

 

Vuorovaikutteisesti, työpajahengessä

Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena työpajana, jossa eri alojen yritykset asiantuntijan johdolla tutustuvat ympäristösuunnitelman ideaan ja omaa toimialaa koskeviin sisältöihin. Tapaamisissa asiantuntija alustaa eri teemoista sekä ohjaa ympäristösuunnitelman rakentamisessa. Tapaamisissa on myös ryhmäkeskustelua ja yritysvieraita inspiroimassa.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät annettujen tehtävien ja ohjeiden avulla itsenäisesti oman yrityksen ympäristösuunnitelmaa ja saavat siihen liittyen palautetta valmentajalta tapaamisten yhteydessä. Valmennuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus myös yrityskohtaisiin keskusteluihin.

Valmentajana toimii projektipäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta (Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus).

 

Toteutus: 

Valmennuspäivät: torstaisin 25.9., 9.10., 16.10., ja 23.10.2014, klo 8.30-12.00

Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, 20700 Turku, kokoushuone Rousi

Hinta: 150 € / osallistuja

Kenelle: Varsinais-Suomen alueen pk-yritykset

 

Ilmoittautuminen: 11.9.2014 mennessä. 

Katso valmennuksen tarkempi rakenne ja sisältö täältä.

 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää:

Piia Nurmi, projektipäällikkö

p. 040 355 0931 / piia.nurmi@turkuamk.fi

Teksti: Jenni Suominen, 06/2014

 


Yritysesimerkki: Sormat Oy

Sormat Oy on jo vuosia ollut eturintamassa kehittämässä ratkaisuja matalaenergiarakentamiseen. Sormatin uusin tuote eristerappauskiinnityksiin on Sormat MERK, joka yhdistää innovatiivisella tavalla metallin ja muovimateriaalin ominaisuudet tehden paksujen eristeiden asennuksista energiatehokkaampia, vaivattomampia ja luotettavampia. 

Sormat Oy on valmistanut luotettavia kiinnitystarvikkeita ammattilaisille jo 40 vuoden ajan. Yrityksen tärkeimpiä markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Venäjä, Skandinavia sekä Pohjois- ja Keski-Eurooppa.

Sormat Oy:n valmistusprosessit suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ympäristöhaitat voidaan minimoida. Esimerkiksi metallisten kiinnitysankkureiden pesuprosessissa on siirrytty suljetun kierron vesipesuun öljypohjaisten liuottimien sijaan. Vuonna 2007 Sormat Oy otti käyttöön uuden lämpökeskuksen, joka käyttää puuta polttoaineena. Hiilidioksidineutraali, uusiutuvaa energialähdettä hyödyntävä järjestelmä on laskenut yrityksen energiakulutusta 5 %:lla.

 

Systemaattista valvontaa ja kehitystyötä

Sormat Oy valvoo toimintansa ympäristövaikutuksia ISO 14001-järjestelmän avulla. Tämä mahdollistaa systemaattisen tavan valvoa ympäristövaikutuksia yrityksen kaikessa toiminnassa. Sormat Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään prosesseja siten, että yritys voi parantaa ympäristötoimintaansa ja pyrkiä mahdollisimman taloudelliseen luonnonvarojen käyttöön. Säästöjä on saavutettu mm. pakkausmateriaaleja vähentämällä ja siirtymällä markkinoinnissa printtimateriaaleista sähköiseen markkinointiin. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on viedä myös työmaalla tarvittavat ohjeistukset mobiililaitteilla käytettäviksi.

ISO 14001-järjestelmällä on merkittävä vaikutus etenkin Ruotsin, Norjan ja Saksan kanssa tehtävässä liiketoiminnassa.

Myös jätteenlajittelua on kehitetty siten, että se ylittää ISO 14001 -standardin asettamat vaatimukset. Tehokas lajittelu on vähentänyt olennaisesti lajittelemattoman jätteen määrää ja yhä enemmän materiaaleja saadaan kierrätettyä. Merkittäviä jätejakeita ovat pakkauksessa syntyvä pahvi- ja puujäte sekä metalliromu. Metalliromu myydään eteenpäin ja pakkaamisesta syntyvää jätettä hallitaan vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä ja lajittelemalla jätteet.

 

Sormat Oy pähkinänkuoressa:

Ympäristöliiketoiminta: Ympäristövaikutusten valvonta koko prosessissa (ISO 14001), energiatehokkuus, jätteenlajittelu, kiinnikeratkaisut matalaenergiarakentamiseen
Toimiala: Kiinnitystarvikkeet
Toimipaikka: Rusko
Perustamisvuosi: 2007
Liikevaihto: 20 milj. €
Henkilöstö: 75 hlöä

Tutustu lisää yritykseen täällä: www.sormat.fi

 

Teksti: Sormat Oy & Essi Hillgren, eGreenNet

 


Suomi tähtää cleantechin supervallaksi vuoteen 2020 mennessä

Hallitus päätti 8.5.2014 cleantech-strategiasta. Sen tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian avulla.

Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Cleantech tarkoittaa suomeksi lähes samaa kuin ympäristöliiketoiminta. Maailmanlaajuisten cleantech-markkinoiden koko oli vuonna 2012 noin 1 600 miljardia euroa. Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 noin 25 miljardia euroa ja kasvua edellisestä vuodesta oli noin 15 prosenttia.

 

Suomen vahvuutena osaaminen resurssitehokkuudessa

Suomi onkin jo nykyisellään yksi maailman johtavia cleantech-maita, ja Suomen vahvuuksia ovat erityisesti teollisten prosessien resurssitehokkuus, mm. energian, materiaalien ja veden käytön tehokkuus. Strategiassa tärkeimmiksi toimenpiteiksi listattiin cleantechin nostaminen Suomen maabrändin kärkiteemaksi, alan investointien edistäminen, cleantechin esittely-ympäristöjen luominen sekä eri hallinnonalat ylittävän Cleantech Finland Boardin perustaminen.

Strategia on luettavissa kokonaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa: www.tem.fi/julkaisut

 

Teksti: Sari Mäkelä, eGreenNet