Lokakuu 2014

10.10.2014

ISO 14001 -standardikoulutus 19.11.2014 – huomaathan, että ilmoittautuminen päättyy jo 31.10.2014!

eGreenNet tarjoaa yhdessä Valonian kanssa ISO 14001 -standardikoulutuksen keskiviikkona 19.11.2014 klo 9.00-16.00. Koulutus järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja koulutuksen vetää Qualitas Fennican kouluttaja. Koulutuksen hinta olisi normaalisti noin 500 euroa osallistujaa kohden, mutta pystymme tarjoamaan sen verkoston jäsenille 100 euron hintaa. Hyödynnä siis mahtava etu!

 

Koulutuksessa käydään läpi ISO 14001:2015 -standardin keskeinen sisältö, muutokset sekä ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Koulutuspäivän tarkemman ohjelman löydät täältä.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 31.10.2014 Martin Brandtille: martin.brandt@valonia.fi / p. 050 336 3233.


 Työbussaile2 -kampanja innostaa seudulliseen työmatkailuun

Valonian ja Turun seudun joukkoliikenteen Työbussaile2 -kampanjassa tuodaan esiin seudullisen joukkoliikenteen edut ja mahdollisuudet työmatka- ja vapaa-ajan liikkumisessa. Kampanja on jatkoa viimetalviselle Työbussaile! -kampanjalle, jonka tuomat positiiviset kokemukset kannustivat toteuttamaan kampanjan ideaa laajemmalla alueella.

Kesällä aloittaneen Turun seudun joukkoliikenne Fölin myötä seudullinen työmatkaliikkuminen on helpottunut ja onnistuu nyt edullisesti yhdellä kortilla Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon alueella. Kampanja kannustaa kokeilemaan bussin käyttöä työmatkoilla ja pyrkii tekemään siitä positiivisen kokemuksen. Lisäksi kampanjassa kerätään arvokasta kokemusperäistä tietoa Turun seudun joukkoliikenteen laadusta ja toimivuudesta työmatkaliikenteessä.

Mukaan haettiin pääsääntöisesti työmatkansa autoilevia, Föli-alueella työskenteleviä henkilöitä. Kampanjaan valituksi tulleille jaettiin 200 ilmaista Fölin 30 vuorokauden -kausikorttia. Kampanjaan haki yhteensä 470 henkilöä kaikista kuudesta Föli-kunnasta. Korteista 150 annettiin seudun asukkaille ja 50 jaettiin ennalta valittujen kampanjatyöpaikkojen työntekijöiden kesken. Turussa kampanjatyöpaikkana toimii Logomo Byrå, jonka tiloissa toimii esimerkiksi useita luovan alan yrityksiä. Ensimmäiset työbussailijat hyppäävät bussiin marraskuussa 2014 ja kampanja jatkuu helmikuun 2015 loppuun.

 

valonia3

Marraskuusta alkaen busseihin astuu uusia työmatkalaisia Työbussaile2 -kampanjan alkaessa. (Kuva: Valonia)

 

Matkakokemuksia jaetaan sosiaalisessa mediassa

Osallistujien kokemuksia voi seurata Facebookissa Työbussaile-sivuilla sekä mukaan on myös valjastettu muita sosiaalisen median kanavia kuten Twitter ja Instagram. Tunnisteena some-kanavissa kampanjalla on #bussaile.

Kommentit bussimatkailusta toimivat muille työmatkalaisille kannustuksena ja vertaistukena bussikokeilussa. Lisäksi positiivisista kokemuksista lukeminen madaltaa muiden ihmisten linja-auton kokeilun kynnystä ja kannustaa kokeilemaan bussia työmatkoilla. Kokemuksia kertyy sosiaaliseen mediaan aina helmikuun loppuun asti.

 

Lisätietoja kampanjasta:

www.valonia.fi/tyobussaile

www.facebook.com/tyobussaile

 

Aino Yrttiranta

projektityöntekijä, Valonia

p. 040 832 8515

 

Teksti: Aino Yrttiranta, kirjoittajavieras, Valonia

 


Taloudellisella ajotavalla ympäristö ja kukkaro kiittävät

Turun AMK:n energiateknologian tutkimusryhmän tekemässä julkaisussa “Moottorista mittaa – Energiateknologian osaaminen Turun ammattikorkeakoulussa” (Aho & Kunnasvirta, 2014) pureudutaan muun muassa taloudelliseen ajotapaan ja sen tuomiin hyötyihin niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Kiinnittämällä huomiota omaan ajotapaan voidaan polttoaineenkulutusta vähentää ja samalla vaikuttaa ajoneuvon tuottamiin hiilidioksidipäästöihin. Näin säästetään sekä luontoa että rahaa.

Turun AMK:ssa on tutkittu taloudellista ajotapaa muun muassa kouluttamalla kuljettajia. Parhaiten ajoneuvon kulutukseen voi vaikuttaa huomioimalla kuljettajan osuuden, olosuhteiden merkityksen sekä ajoneuvon ominaisuudet. Mitään tämän kolmiyhteyden tekijöistä ei tulisi laiminlyödä.

Taloudellista ajotapaa tutkinut auto- ja kuljetustekniikan lehtori Markku Ikonen on todennut eri tekijöiden vaikutuksesta toisiinsa seuraavasti; -“Jos polttoaineenkulutus on korkeampi kuin halutaan, arkisessa keskustelussa syytetään usein autoa. Valitettavan usein jää huomaamatta, että kuljettajan toiminnalla on suuri vaikutus siihen kuinka paljon työtä eli mekaanista energiaa otetaan moottorista ulos tietyn ajomatkan suorittamiseksi.”

Turun AMK:n järjestämissä kuljettajakoulutuksissa on havaittu, että jo pienellä taloudellisen ajotavan opetuksella ja sitä kautta tehdyillä muutoksilla voidaan kaupunkiajossa saavuttaa keskimäärin 20 % polttoainesäästöt. Erityisesti oikea asenne ja ennakoiva ajotapa ovat avainasemassa.

Koko julkaisun ja kätevän muistilistan taloudelliseen ja ympäristöä säästävään ajotapaan löydät täältä:http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165084.pdf

 

Turun AMK ympäristöystävällisen liikenteen asialla 

Turun AMK:ssa toimiva energiateknologian tutkimusryhmä on soveltavan teollisuuslähtöisen polttomoottoritutkimuksen edelläkävijöitä Suomessa. Tutkimuksen keskiössä ovat vähäpäästöiset ja taloudelliset moottorit, joiden avulla voidaan vaikuttaa ympäristökuormituksen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Lisäksi tutkimusryhmän osaamisalueita ovat energian talteenottojärjestelmät ja kulkuneuvojen energiatehokkuuden parantaminen. Turun AMK:n tiloissa sijaitsevasta moottorilaboratoriosta löytyvät monipuoliset välineet tutkimusten suorittamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen: laboratoriossa on niin pyörrevirtadynamometrein varustettuja tutkimuspenkkejä kuin moderneja tiedonkeruu- ja mittalaitteita.

Tutkimusryhmän ja moottorilaboratorion asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Tutustu energiateknologian tutkimusryhmän toimintaan tarkemmin täällä.

 

Teksti: Jenni Suominen, Turun AMK

 

Lähteet: Aho P. & Kunnasvirta. A. 2014. Moottorista mittaa – Energiateknologian osaaminen Turun ammattikorkeakoulussa. Viitattu 28.10.2014. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165084.pdf,  
ja
http://egreennet.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/energiateknologia/

 


eGreenNet yhdistää

Viime kevään EU:n rahoitusohjelmassa, Horizon 2020, avautui haku hankkeille, jotka tutkivat vaihtoehtoja perinteisiä polttoaineita käyttäville julkisille kulkuvälineille. Saksassa kiinnostuttiin teemasta ja eGreenNet-hankkeen avustuksella hakemukseen saatiin mukaan suomalainen kumppani, Oy Andersson Ab.

Kansainvälisiin hankkeisiin kumppaneita etsitään laajalta alueelta, mutta sopivien ehdokkaiden löytäminen voi olla haastavaa ilman olemassa olevia verkostoja. Enterprise Europe Network -verkosto (EEN) on yksi eGreenNet-hankkeen yhteistyöverkostoista. EEN-verkosto sai viestin saksalaiselta kumppaniverkostoltaan käynnissä olevasta kumppanihausta hankkeeseen, jonka tarkoituksena on arvioida täysin sähkökäyttöisen linja-autokaluston teknologisia ja taloudellisia mahdollisuuksia Euroopan kaupungeissa. Päähakijana oli saksalainen tutkimusorganisaatio. EEN-verkosto välitti tiedon eGreenNet-verkostolle, joka kontaktoi edelleen omat verkostonsa ja näin löytyi Suomesta hankkeeseen osallistuva kumppani, Oy Andersson Ab.

Mikäli hakemus hyväksytään ja hanke saa rahoituksen, Oy Andersson Ab saa hankkeen tuloksena teknisen ja taloudellisen suunnitelman mahdollisuudesta muuttaa bussiverkosto sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla liikennöitäväksi.

 

Verkostoista voimaa

EEN-verkoston toiminta osoittaa, miten verkostot parhaimmillaan toimivat: olemalla osallisena yhdessä verkostossa, olet verkostokumppaneiden välityksellä osa monia, laajoja kansainvälisiä verkostoja.

Tämä on myös yksi esimerkki eGreenNet-hankkeen tarjoamasta matchmaking-toiminnasta. Autamme yrityksiä ja muita organisaatioita löytämään toisensa ja synnyttämään uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä. Tarkoituksena on, että uusista avauksista syntyy uusia innovaatioita ja uutta yritystoimintaa, joka hyödyttää alueen yrityksiä ja koko aluetta.

eGreenNet -ympäristöosaamisverkosto jatkaa toimintaansa myös hankevaiheen jälkeen eli 2015 eteenpäin.

 

Teksti: Essi Hillgren, Turun AMK