Toukokuu 2014

10.05.2014
Processed with Moldiv

Varsinais-Suomen tulevaisuus seilaa Jakke Jokilautalla – tule mukaan pop-upiin 3.6.!

Turun ammattikorkeakoulu järjestää tiistaina 3.6.2014, klo 12-14 keskustelutilaisuuden liittyen Varsinais-Suomen tulevaisuuteen. Varsinais-Suomen tulevaisuus – NYT! -niminen pop-up-tilaisuus pidetään Jakke Jokilautalla. Tilaisuus on osa tämän vuoden Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivää (EDE). Ilmoittautuminen päättyy pe 23.5.2014.

Tapahtumassa osallistujat saavat antaa oman panoksensa Varsinais-Suomen alueen tulevaisuuden ja resurssitehokkuuden ideointiin. Luvassa on taatusti värikäs ja mielenkiintoinen keskustelu.

Vain viisikymmentä ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan ja heille tarjoillaan tilaisuudessa virkistävä lounassmoothie.

Pop-up SaraMalve

 Kuva: Sara Malve, Turun amk

 EDE – Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivät tulevat jo 11. kerran

Tapahtuman tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Vuoden 2014 teemana on EDElleen lähellä, jolloin lähellä tuottaminen, työllistäminen ja ympäristöasiat ovat suuressa roolissa.

EDE 2014 järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja päätapahtuma pidetään 4.6. Sigyn-salissa. Pääseminaarin lisäksi luvassa on Yrittäjyyden Yö -iltajuhla sekä lukuisia muitakin pop-upeja pitkin viikkoa.

EDE:n ja pop-upien koko ohjelman löydät täältä.

Ilmoittautuminen itse EDE:n ja pop-upeihin 23.5.2014 mennessä oheisen linkin kautta:  https://www.lyyti.fi/reg/EDE_2014_0385

Lisätietoja Varsinais-Suomen tulevaisuus – NYT! -tilaisuudesta antaa:

Piia Nurmi, projektipäällikkö

040 355 0931 / piia.nurmi@turkuamk.fi

 


Vesiosaamista pidetään lounaisrannikolla kasvumahdollisuutena

Lounaisrannikolla on useita vesialalla toimivia yrityksiä. Yritysten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehittämisen varaa. Lounaisrannikko on potentiaalista seutua suurillekin vesialan hankkeille, mutta tähän mennessä niitä on toteutettu vasta vähän. Lounaisrannikkoyhteistyöllä (LOURA) Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupungit haluavat lisätä koko alueen kilpailukykyä, houkuttelevuutta ja tunnettuutta.

Yhteistyön kehittäminen organisaatioiden välillä palvelee sekä alueellista kehitystä että suomalaisia vientimahdollisuuksia. Monilla suomalaisilla yrityksillä on tarjottavanaan vientikelpoista huipputeknologiaa, mutta ilman rahoitusta ja alaan erikoistunutta tukea tuote ei välttämättä pääse maailman markkinoille. Suomalaisen vesiosaamisen viennin suurimpia esteitä ovat toimijoiden pienuus ja hajanaisuus.

Lounaisrannikolla haasteisiin etsitään ratkaisuja uudenlaisen yhteistyömallin avulla. Alueen tutkimusorganisaatiot ovat alkaneet järjestäytyä verkostoksi, jonka avulla vesialan yritykset voisivat helpommin löytää tarvitemaansa tutkimusosaamista. Korkeakouluyhteistyö tuo alan yrityksille kaivattuja tukitoimia, esimerkiksi raskaaksi koetusta hankebyrokratiasta ei tarvitse selvitä omillaan. Tässä apuna toimivat hankekoordinaation osaajat eli korkeakoulut.

 

Koulutus- ja rahoitusyhteistyö on kannattavaa yrityksille

Vesialan osaajille järjestettiin toukokuun alussa “Yhteistyöllä vesiliiketoimintaa lounaisrannikolle” -seminaari Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Mukana oli edustajia yli kahdestakymmenestä vesialan yrityksestä sekä laaja joukko viranomaisia ja tutkimuspuolen edustajia. Tavoitteena oli saattaa lounaisrannikon vesialan toimijat yhteen ja esitellä alueelta löytyvää vesialan osaamista. Tapahtuman järjestivät Pyhäjärvi-instituutti, Satakunnan ammattikorkeakoulu (WANDER) ja Turun ammattikorkeakoulu (Vesitutkimusryhmä).

Seminaarissa käsiteltiin lisäksi pk-yritysten kansallisia ja EU-rahoitusmahdollisuuksia vesialan osaamisen kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Keskustelua käytiin myös siitä miten LOURA-yhteistyö ja korkeakoulujen hankeosaaminen voivat hyödyttää vesialan yrityksiä.

EU:n tutkimushankkeet soveltuvat hyvin yrityksen pitkän tähtäimen kehittämistyöhön. Operatiivisen toiminnan kannalta aikajänne on liian pitkä”, kertoi kokemuksistaan Oy Separation Research Ab:n toimitusjohtaja Thomas Holmbom.

Vesialan yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tukee korkeakoulujen tutkimusmahdollisuuksia, sillä yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on edellytys tutkimusrahoituksen saamiselle. Vesiala kaipaa tulevaisuudessakin monipuolista osaamista ja uusia osaajia alalle. Aktiivisuutta vaaditaan erityisesti yrityspuolelta, sillä koulutusta on vaikea kehittää toimijoiden tarpeiden suuntaan, jos tarpeet eivät ole selvillä.

“Vesialan koulutusta lounaisrannikolla halutaan jatkossa kehittää ja yritysten toivotaan vaikuttavan koulutuksen sisältöön”, toteaa Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulusta.

Jatkossa opiskelijoita halutaan kannustaa mukaan vesialalle ja yrityksiä rohkaistaan ottamaan opiskelijoita harjoitteluun ja tekemään opinnäytetöitä yrityksille. Harjoittelun kautta vesialalle saadaan koulutettua tarpeisiin sopivaa työvoimaa ja harjoittelun aikana yrityksessä voidaan jopa räätälöidä osaaja suoraan yrityksen omiin tarpeisiin.

Yhteistyö mahdollistaa lisäksi uusia innovaatioita. Osaajien yhdistyessä erilaiset yhteistoimintamahdollisuudet on helpompi havaita ja jalostaa käytännön toimiksi ja tuotteiksi. Jopa tuotantokapasiteettia saatetaan kyetä nostamaan. Yhteistyön määrätietoinen edistäminen luo mahdollisuuksia ja kilpailuetua lounaisrannikon vesialan yrityksille.

Vesiala Kunnasvirta

Kuva: Vedenlaadun seuranta on tärkeä osa vesialan osaamista. Kuvaaja: Annika Kunnasvirta, Turun amk.

 

Tutustu lisää lounaisrannikon vesialan osaajiin:

Turun amk:n Vesitutkimusryhmä

SAMK:n Vesi-instituutti WANDER

Pyhäjärvi-insituutti 

 

Kirjoittajavieraat: Marika Karulinna ja Anna Lipsanen, Turun amk – kirjoittajat työskentelevät projektityöntekijöinä Turun amk:n TKI-toiminnassa.

 


WANDER – vesialan asiantuntija

Vesi-Instituutti WANDER on tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka toimii puolueettomana asiantuntijaorganisaationa vesialan ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien asiantuntijapalveluissa. Tieteellinen tutkimus on olennainen osa WANDER:n toimintaa. Elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n perustama WANDER siirtyi osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua syyskuussa 2013.

 

 WANDER:lla on neljä päätavoitetta:

– Turvallisen talousveden laadun varmistaminen kuluttajille.

– Talousvesiverkostossa ja kiinteistöjen vesiputkissa käytettävien materiaalien turvallisuuden parantaminen ja käyttöiän pidentäminen.

– Yritysten toimintaympäristön parantaminen lisäämällä yritysten, lainsäätäjien ja standardisointiorganisaatioiden yhteistyötä.

– Vesialan verkostoitumisen ja kilpailukyvyn parantaminen.

 

WANDER mukana veden tutkimusverkostossa

Rauman Teknologiatalo Sytyttimessä on panostettu tutkimus- ja kehitystoimintaan. WANDER on osa tutkimusverkostoa, joka onkin WANDER:n tutkimustoiminnan kivijalka. Sytyttimeen on rakennettu ainutlaatuinen tutkimuskäyttöön soveltuva täyden mittakaavan vesijohtoverkosto kylmälle ja lämpimälle vedelle kupari- ja PEX-putkista ja lyhyt kylmän veden monikerrosputki- eli komposiittiputkilinja. Keväällä 2012 Vesi-Instituutin laboratoriotiloihin valmistui myös pilottimittakaavan veden koeverkosto.

 

Tiedonvälitys on tärkeää

WANDER järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia vesialan yrityksille ja alasta kiinnostuneille. Myös koulutusten järjestäminen on osa vesi-instituutin toimintaa. Esimerkkejä koulutuksista ovat vesityökorttikoulutus, CE-koulutus, vesimikrobiologiakoulutus ja turvallinen vesien käyttö teollisessa toiminnassa -koulutus.

Vesiverkko välittää tietoa myös uutiskirjeillä. Vesiverkon sähköisellä uutiskirjeellä on noin 1 500 vastaanottajaa, joten 4-6 kertaa vuodessa lähetettävällä uutiskirjeellä tavoitetaan laaja joukko toimijoita.

WANDER:n kotisivuille pääset tästä.

 

Teksti: Vesi-instituutti WANDER (ja Essi Hillgren, Turun amk).

 


Syksyllä 2014 tulossa: eGreenNet ympäristösuunnitelma -valmennus pk-yrityksille

eGreenNet tarjoaa Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille valmennuksen, jossa työpajahengessä tehdään omalle yritykselle ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelman avulla yritys voi kehittää omaa ympäristöosaamistaan ja -vastuutaan ja näin saada uusia yhteistyömahdollisuuksia, osallistua tarjouskilpailuihin ja tätä kautta kasvattaa myös omaa liiketoimintaansa.

Valmennuksen toteutus

Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena työpajana, jossa eri alojen yritykset asiantuntijan johdolla tutustuvat ympäristösuunnitelman tarkoitukseen ja omaa toimialaa koskeviin sisältöihin. Tapaamisissa asiantuntija alustaa eri teemoista sekä ohjaa osallistujia ympäristösuunnitelman rakentamisessa.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät annettujen tehtävien ja ohjeiden avulla itsenäisesti oman yrityksen ympäristösuunnitelmaa ja saavat siihen liittyen palautetta valmentajalta. Valmennuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus myös yrityskohtaisiin keskusteluihin.

Valmentajana toimii Riikka Leskinen, Valoniasta (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus).

 

Valmennuspäivät: torstaisin 25.9., 9.10., 16.10., ja 23.10.2014, klo 8.30-12.00

Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, Turku

Hinta: 150 € / osallistuja

Kenelle: Varsinais-Suomen alueen pk-yritykset

 

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää:

Piia Nurmi, projektipäällikkö

040 355 0931 / piia.nurmi@turkuamk.fi

tai

Jenni Suominen, projektikoordinaattori

040 355 0936 / jenni.suominen@turkuamk.fi