Flowpark Oy

29.06.2015

Flowpark on vuonna 2009 perustettu seikkailuhuvipuisto, jossa kaikenikäiset pääsevät kokeilemaan taitojaan eri vaikeusasteen seikkailuradoilla. Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niin, etteivät puut vahingoitu käytössä. Eri radoilla kiipeilijät pääsevät samalla sekä pitämään hauskaa että testaamaan omaa fyysistä kestävyyttään. Flowpark-puistoja on tällä hetkellä Turussa, Lappeenrannassa, Ähtärissä, Vierumäellä, Tampereella ja Hämeenlinnassa.

MIPS-laskenta Flowparkissa

Opiskelijaryhmä suoritti MIPS-laskennan Turussa sijaitsevalle puistolle ja tarkasteli tuloksia yhden asiakaskäynnin näkökulmasta. MIPS eli Material Input Per Service Unit on laskentamenetelmä, jossa materiaalinkulutus suhteutetaan siitä saatavaan hyötyyn. Saaduilla MIPS-luvuilla arvioidaan kulunutta luonnonvarojen määrää tuotettua tuotetta tai palvelua kohden. Näin voidaan tehokkaasti arvioida saman palvelun tuottamista eri tavoilla. Saatujen tulosten perusteella voidaan löytää malli, joka tehokkaimmin sekä tuottaa yritykselle voittoa, minimoi kustannuksia että säästää toimintamallillaan eniten luontoa. (Suomen luonnonsuojeluliitto.)

”MIPS-laskentaan oli helppo lähteä mukaan, sillä ekologisuus on alusta asti ollut Flowparkille tärkeä arvo ja ympäristön huomioimiseen pyritään kaikessa toiminnassa”,Flowparkin toimitusjohtaja Janne Kalhama kertoo. Kun yritys toimii aidossa luonnonympäristössä, se asettaa entistä enemmän haasteita toiminnalle, jonka tulisi ottaa kaikessa  ympäröivä luonto huomioon. Tällöin muun muassa materiaalivalinnoilla on suuri merkitys.

Kohti kestävämpiä ratkaisuja

Opiskelijoiden tehtävänä oli selvittää yrityksen nykyisen materiaalikulutuksen tilanne ja saatujen tulosten pohjalta ehdottaa yritykselle kestävämpiä ratkaisuja. Flowparkin toiminnassa monet asiat olivat jo etukäteen kunnossa ja tarkasti mietitty. Saadut tulokset eivät Kalhaman mukaan tuoneet suuria yllätyksiä. Puistossa myydään esimerkiksi 15 000 kappaletta puuvillaisia suojahansikkaita vuodessa. Hansikkaiden ostaminen on asiakkaalle vapaaehtoista, mutta materiaalin vaihtaminen esimerkiksi pidemmän käyttöiän omaavaan nyloniin mahdollistaisi niiden uusiokäytön. Lisäksi asiakkaille olisi hyvä korostaa, että omien hanskojen tuominen olisi sekä kannattavampaa että edullisempaa.

MIPS-laskennasta saadut tulokset voivat usein vaikuttaa mitättömiltä tai hyvin pieniltä valinnoilta koko toiminnan mittakaavassa, mutta ne voivat osoittautua ratkaiseviksi säästökohteiksi. Flowpark oli saatuihin tuloksiin tyytyväinen ja yritys on jo ehtinyt hyödyntämään laskentaa omassa viestinnässään. Toimitusjohtaja Kalhama korostaa, että todellista hyötyä laskennasta on yritykselle kun siitä tehdään toistuva toimintaprosessi: ”Jatkossa toivomme laskennasta säännöllistä, jotta kehitystä voidaan seurata”. Tällöin tehty laskenta siis ”maksaa” itsensä oikeasti takaisin.

www.flowpark.fi

Teksti: Jenni Suominen, 01/2012