Lassila & Tikanoja

29.06.2015

Yritykset eivät välttämättä tajua, millainen säästöpossu takapihan hyvin organisoitu jätepiste voi olla, mikäli jätteen syntyyn ja sen aktiiviseen kierrättämiseen kiinnitettäisiin aikaisempaa enemmän huomiota.

“Monesti kauppojen ympäristöasiat näyttävät myymälässä olevan kunnossa ja päällisin puolin asioihin pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Totuus paljastuu kuitenkin usein vierailulla kaupan takapihalle”, toteaa Lassila & Tikanojan myyntipäällikkö Petteri Paananen.

Helpottamaan tätä työtä L&T on yhdessä VTT:n kanssa kehittänyt yrityksille tarjottavan jätehuollon hiilidioksidipäästöjen laskentapalvelun. Päämääränä palvelussa on pyrkiä vähentämään päästöjä tehokkaalla kierrätyksellä ja realisoida, kuinka paljon päästöjä yrityksen jätehuolto todellisuudessa aiheuttaa. Tätä kautta yritykselle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja tehostaa omaa sisäistä prosessiaan.

Laskennassa otetaan huomioon jätehuollon päästömäärään vaikuttavat tekijät: se millaista jätettä yritys tuottaa, miten paljon jätettä syntyy ja miten se lajitellaan. Lisäksi laskennassa huomioidaan jätteiden keräys, kuljetus ja loppusijoitus. Asiakkaalle siis tarjotaan myös vaihtoehtoja sille, minne jäte halutaan päätyvän.

Kyseessä on vuosittainen laskenta, ja palvelun tilanneet asiakkaat saavat käyttöönsä CO2-merkkitarran ja bannerin internetsivuilleen. Niiden tarkoituksena on viestiä aidosta pyrkimyksestä päästöjen minimoimiseen. Saadut laskentatulokset ovat asiakkaan vapaasti hyödynnettävissä: mitä eri vaihtoehdot kustantavat ja miten ne vaikuttavat. Saatu tulos on siis kokonaisvaltainen läpileikkaus yrityksen jätehuollon tilasta.

Paanasen työn tuloksena nyt muun muassa kaikkiin L&T:n jätehuollon piirissä oleviin Turun Osuuskaupan kauppapaikkoihin ollaan suorittamassa päästölaskentoja ja CO2-merkintää. Pyrkimyksenä TOK:lla on siis selvittää, mitä kauppojen takapihoilla todellisuudessa tapahtuu ja tätä kautta vaikuttaa omaan toimintaansa. Laskurin avulla saadaan vuosittainen arvio siitä, miten hyvin ja missä toimintaa on onnistuttu tehostamaan ja missä voidaan vielä parantaa. Kaikki tämä tieto on kullanarvoista, kun halutaan tehostaa yrityksen toimintaa ja saada aikaan selviä säästöjä.

www.lassila-tikanoja.fi

Teksti: Jenni Suominen, 12/2012