Sybimar Oy

29.06.2015

Suljetun kierron konsepti

Energian- ja ruoantuotanto pilaavat ilmastoa ja vesistöjä tuhlaten samalla hupenevia uusiutumattomia luonnonvaroja. Suljetun kierron järjestelmällä voidaan tuottaa energiaa ja ravintoa paikallisesti ja pienin päästöin. Sybimarin kehittämään suljetun kierron konseptiin kuuluvat kalankasvattamo, kasvihuone, biokaasulaitos, generaattori, tuulivoimala ja biodieselin tuotantolaitos. Valmistettu biodiesel soveltuu lämmitys- ja liikennepolttoaineeksi.

Kaikki sivuvirrat hyötykäyttöön

Kuivalla maalla sijaitsevan kiertovesikalankasvattamon ravinteikkaat poistovedet ohjataan kasvihuoneeseen vihannesviljelyn kasvuravinteeksi. Kaatopaikalla sijaitseva biokaasulaitos ottaa talteen kaatopaikkakaasut ja muista jätteistä muodostuvan kaasun. Tämän lisäksi sinne toimitetaan kalankasvattamon ja kasvihuoneen sivuvirrat. Kaasu hyödynnetään omassa generaattorissa ja sähkö myydään valtakunnanverkkoon. Biokaasun poltossa syntyvä hiilidioksidi ohjataan kasvihuoneeseen. Generaattorista sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö hyödynnetään sekä elintarviketuotannossa että paikallisten yritysten toimitilojen lämmityksessä. Yhdistämällä sekä biokaasun että tuulivoiman avulla tapahtuva sähköntuotanto yhdeksi kokonaisuudeksi voidaan taata tasainen, olosuhteista riippumaton sähköntuotanto.

Rasvaisista kalanperkuujätteistä tehdään omassa laitoksessa biodieseliä. Biodieseliä hyödynnetään muun muassa toimintaan liittyvissä kuljetuksissa. Biokaasutuotannosta jäävä ravinteikas massa hyödynnetään maanparannusaineena.

Kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää

Sybimarin liiketoiminta on vielä pääasiassa kotimaan markkinoilla, mutta kansainvälistä yhteistyötä on tehty muun muassa VTT:n ja Preseco Oy:n kanssa projektissa, jossa toimitettiin biodiesellaitos Vietnamiin. Suoraa kansainvälistä toimintaa on tarkoitus aloittaa viemällä suljetun kierron konseptia ja bioöljyä kansainvälisille markkinoille, pääasiassa Baltiaan ja Aasiaan.

Helppoa kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole ja haasteita riittää matkalla: ”Erityisesti uusien markkinoiden löytyminen ja jälkimarkkinointi ja -hoito ovat haasteellisia”, kertoo Sybimarin toimitusjohtaja Rami Salminen. ”Kun tuotteet on saatu markkinoille, pitää huolehtia, että huolto- ja muu jälkityö toimii.”

Sybimarin suljetun kierron konsepti on sovellettavissa kaikkialla maailmassa paikalliseen energian- ja ravinnontuotantoon. Samalla se on turvaamassa paikallista omavaraisuutta ja luomassa uusia työpaikkoja. Sybimar tulee jatkossakin olemaan edelläkävijä monipuolisena uusiutuvien energiaratkaisujen ja elintarviketuotantoratkaisujen kehittäjänä!

www.sybimar.fi

Teksti: Essi Hillgren, 03/2012